Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

20 yaş dişi

Ağız Diş kategorisine
12 Ekim 2012
eklenmiştir.

Gömük 20 Yaş Dişleri

20 yaş dişleri ağızda en son çıkan ve en arkada yer alan dişlerdir. Genellikle 18-24 yaşları arasında ağızdaki yerlerini alırlar ama çoğunlukla gömük ya da yarı gömük kalırlar. Bu dişler ağrı, kulak ağrısı, ağız açmada kısıtlılık, baş ağrısı şikayetlerine neden olabilirler. Antibiyotiklerle bu belirtileri ortadan kaldırmak mümkün olsa da  şikayetler tekrarlayabilir. Ağız içiyle bağlantı kurmuş olan akıl dişleri, ağızda bazen tamamen, bazen de kısmen görülebilirler. Bu dişlerin sürmesi oldukça ağrılı olur ve tamamen sürmeleri uzun zaman alır. Ağrı kesiciler ve sıcak tuzlu suyla gargara ile problem kontrol altına alınır.  Sıklıkla şişlik, ağrı, ağız açmada kısıtlılık, kötü ağız kokusu ve kötü tada neden olurlar.

20 Yaş Dişleri

Devamlı ağrı, tekrarlayan perikronit, çürük, abse, bu dişle ilgili kistler, tümör, çevre dokulara zarar vermesi (önündeki dişi çürütmesi), başka bir cerrahi girişime engel olmaları gibi sebeplerden dolayı çekilirler.

Çekim Sonrası

Çekimi takip eden ilk 72 saatte şişlik olmaktadır.

Bunun azaltılması için hastaya operasyondan önce ilaç verilebilir. Çekim sonrası da çeşitli ilaçlar ve buz kompres uygulaması önerilebilir. Alt 20 yaş dişlerinde postoperatif (cerrahi girişim sonrası) ağrı olur, fakat bu ağrı kesiciler ile kolaylıkla kontrol edilir. Hasta bir süre yemek yerken, çiğneme yaparken güçlük çeker.

Çene Tümörleri ve Kistleri

Çenelerde dişten kaynağını alan veya almayan çeşitli tümörler ve kistler görülmektedir. Bu hastalıkların tanısı için küçük bir parça alınarak histopatolojik tanı konur. Buna göre hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Çenelerdeki kistler çoğu kez diş kaynaklıdır. Diş kökü etrafında oluşabilen bu kistler tedavi edilmezlerse büyük boyutlara ulaşabilirler. Kök ucunda kisti olan hastalarda dişin çekilmesi tedavi için yeterli değildir. Diş çekilip, kist kemik içerisinde bırakılırsa, bu kist büyümeye devam ederek büyük hacimlere ulaşır.

Bunun sonucunda ise çok sayıda dişin de çekiminin gerektiği bir durum ortaya çıkabilir.