Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

ADET GÖREMEME NEDENLERİ

Cinsel kategorisine
27 Aralık 2012
eklenmiştir.

ADET GÖREMEME NEDENLERİ

Üreme çağına gelmiş bir kadında düzenli adet kanaması birçok organ sisteminin karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkan bir olaydır. Bu sistemlerdeki herhangi bir aksaklık adet düzeninde bozulma ve adet görememe nedenlerinden olur. Düzenli bir adet kanamasının oluşması için birbiriyle iletişim halinde olan ve sağlıklı bir şekilde yürümesi gereken organ sistemlerini 4 ana kompartımanda inceleyebiliriz.

1. kompartımanda rahim iç tabakasının dökülebilmesi için açık düzenli bir genital kanala yani akış yoluna ihtiyaç vardır.
2. kompartımanda yumurtlamayla birlikte düzenli bir hormon salgılanmasının oluşmasına ihtiyaç vardır.
3. kompartımanda yumurtalığı etkileyen hormonların düzenli bir şekilde salgılanması gerekir.
4. kompartıman ise beynin daha üst bölgesi olup tüm bu üst bölgelere düzenli bir uyarı vererek yumurtlamayı sağlıklı bir şekilde uyarması gerekir.

Adet kamalarındaki aksama veya görememeye bu kompartımanlardaki aksaklıklar neden olabilir. Bu nedenle incelemeler esnasında bu sorunun nereden kaynaklandığının tespit edilmesi ve çözüme gidilmesi gerekir.

Düzenli bir adet kanaması gören kadında adet kanamamalarının oluşamaması durumunda akla gelebilecek ilk şey olası bir hamileliktir. Daha sonra kandaki birtakım hormon değerlerine bakıldıktan sonra ve ilaç verilerek kanama olup olmamasına göre hangi kompartımanda aksaklık olduğunu gözlenir.

1. kompartımanda görülebilecek sorunlar üreme organlarının gelişememesi gibi doğumsal sorunlardır. Bu durumdan şüphelenildiğinde kan testiyle kromozom analizlerini değerlendirmek gerekir. Diğer rahim dokusuyla ilgili sorunlarda rahimde olası yapışıklıkların olmasıdır. Bu durum özellikle kürtaj sonrası ortaya çıkar ve basit görüntüleme yöntemleriyle gözlenebilir.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • siskinlik ve adet gecikmesi