Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Bağırsak Solucanı Nedir ?

Genel kategorisine
17 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Ascaris  lumbricoides  dünyada  ve ülkemizde   Enterobius vermicularis’den sonra ikinci sıklıkta görülen bağırsak parazitidir. Yaşam süresi bir yıl olup, yetişkin insanlardaki enfeksiyon kendiliğinden iyileşebilir. Ascaris’in, dünyada yaklaşık 1 milyar kişiyi enfekte ettiği bildirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yaklaşık %10’unda mevcuttur. Tropik bölgelerde ve sanitasyonun yetersiz olduğu yerlerde, okul öncesi ve okul çocuklarında daha sık görülür. Dünyada ciddi ascaris enfeksiyonlarına bağlı olarak her yıl 60 000 kişi (çoğu çocuk) ölmektedir.
Bağırsak solucanının erişkinleri beyaz veya pembe renkte, silindirik şekilde, 15-35 cm uzunluğundadır. Esas konakçısı insandır. Ascaris yumurtaları insan dışkısı ile kontamine olmuş toprakta; bununla kirlenmiş, iyi yıkanmamış, az pişmiş veya kirli sularla yıkanmış sebzelerde bulunur. Döllenmiş yumurtalar toprakta 22 ˚C de üç hafta, 5-10 ˚C’de iki yıl kadar canlılıklarını koruyabilirler ve nemli ortamda iki hafta içinde enfektif hale gelirler.

Bulaşma, içinde larva bulunan yumurtaların ağız yoluyla alınması ile olur. Kuluçka dönemi 70 gündür. Genel olarak karın ağrısı, bulantı-kusma, kabızlık, ishal gibi gastrointestinal sistem belirtileri yanında, burun kaşıntı-sı, diş gıcırdatma ve ağızdan salya akması gibi belirtiler de görülür. Ayrıca; ürtiker, ateş, terleme, epilepsiye benzeyen nöbetler ve gece korkuları da olabilir.

Nadiren çok sayıdaki parazitin bir araya gelmesi bağırsak spazmına, hatta tıkanmaya yol açabilir. Özellikle beş yaşından küçük çocuklarda cid-di beslenme bozuklukları ortaya çıkabilir.