Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Bağırsak Solucanından Korunma Yolları

Genel kategorisine
17 Temmuz 2012
eklenmiştir.

İnsan dışkısının gübre olarak kullanılması önlenmeli,
Kanalizasyon sularının karıştığı akarsular bahçe sulamasında kullanılmamalı,
Dışkı ile kontamine toprakla temastan kaçınılmalı,
Yemekten önce eller sabun ve su ile yıkanmalı,
Sebzeler temiz sularla yıkanmalıdır.