Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Bebeklerde Böbrek Solüt Yükü Nedir ?

Bebek kategorisine
17 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Bebeklerde Böbrek Solüt Yükü Nedir ?

Osmolalite 1 kg çözücü içerisinde dağılmış hal-de bulunan osmotik yönden aktif partiküllerin miktarını (mOsm/kg) gös-terir. Serumdaki osmotik yönden aktif moleküller, glikoz, kan üre azotu (BUN), katyonlar ve anyonlardır. Serum osmolaritesi 275-295 mOsm/l’dir. Endojen veya diyet kaynaklı olan ve böbrekler tarafından atılan solütle-rin toplamı “Böbrek Solüt Yükü” olarak adlandırılmaktadır. Yüksek enerjili diyetlerde düşük sıvı alımı, ateşte olduğu gibi anormal derecede su kay-bı, çevre ısısının yüksek olması, diyare, böbrek hastalıkları, protein enerji malnütrisyonu ve bazı hastalıklarda böbrek solüt yükü artmaktadır.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • böbrek solüt yükü nedir
  • solüt yük nedir
  • solüt nedir
  • solut yük
  • Solut yuku nedır
  • bebeklerde protein gereksibinmesi solüt yük
  • nedir solüt yük
  • olasi bobrek solut yuku nedir