Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Bebeklere Peynir Yedirilmesi

Genel kategorisine
19 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Bebeklere Peynir Yedirilmesi

Peynir yapımından sonra laktoz ilk 10 gün içerisinde laktik asi-de dönüşmektedir. Taze tüketilen, yani nem oranı yüksek peynirlerin laktik asit içeriği fazladır (% 2-3 civarında). Sert peynirlerin laktik asit içeriğinin bir bölümü kalsiyum laktat halinde kalır. Yumuşak peynirlerin laktik asit içeriği de özellikle yüzeysel küfler tarafından tüketilmekte ve ileri olgun-laşmada tümüyle yok olmaktadır. Bebek beslenmesinde peynir pastörize sütten yapılmış ve tuzsuz olması koşuluyla, 9. ayda küçük miktarlarda kul-lanılabilir.