Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

bel fıtığı tedavisi

Genel kategorisine
1 Ekim 2012
eklenmiştir.

Bel Fıtığının Teşhisi

Doğru teşhise varabilmenin yolu özenli bir hikaye alımı, dikkatli bir muayene ve uygun görüntüleme tetkiklerinin doğru değerlendirilmesinden geçer. Bel fıtığının muayene bulguları arasında, hastaların duruş ve vücut pozisyonları, bel bölgesi-nin elle muayenesi, kas kuvvetleri, duyu ve reflekslerin değerlendirmesi ile sinir germe testlerinin sonuçları önem taşır. Fıtıklaşan disk sebebiyle bası altında kalan sinir kökünün uyardığı adale veya adale gruplarında güçsüzlük, aynı sinirin duyu dalının hissini taşıdığı vücut bölgelerinde his kaybı, reflekslerde azalma ve sinir germe testlerinde ağrı tespit edilir.

 

Bel Fıtığının Tedavisi  

Hastanın şikayetleri ve hikayesinin dikkatle sorgulanması, özenli bir muayene yapılması ve görüntüleme tetkiklerinin değerlendirilmesi sonrasında hastaya uygulanacak tedavi yöntemi belirlenir. Tedavi seçenekleri cerrahi ve cerrahi olma-yan yöntemler olarak ikiye ayrılır. Yapılan görüntüleme tetkiklerinde bel fıtığı tespit edilmesi, her zaman bir sinir kökü basısı olduğu anlamına gelmez ve hastanın mutlaka ameliyat olmasını gerektirmez çünkü ameliyat olacaklar filmler değil, hastalardır! Özellikle sadece bel ağrısı olan, ciddi siyataljiyi veya belirgin sinir kökü basısı olmayan hastalar ameliyattan yarar görmezler. Bu nedenle bütün bel fıtıkları, ameliyat gerektirmez. Ancak belli şartlara uyan hastalar ameliyat olmalıdır. Bu şartlar;

-İdrar atılımı ile ilgili kusur oluşturan durumlar,

-Kas güçsüzlüğü,

         –Günlük aktiviteyi kısıtlayıcı şiddetli ağrıların duyulmasından oluşur.

 Peki, bel fıtığı ameliyatı hangi bulguları iyileştirir? Bel ağrısı, ameliyattan %63 oranında etkilenir. Ameliyat özellikle siyataljiyi iyileştirir. Hafif kas güçsüzlüklerinin, hasta ameliyat edilmese de uzun süre sonra kendiliğinden düzelme ihtimali vardır. Hafif güçsüzlük, ameliyat gereksinimini güçlendiren bir bulgu olarak kabul edilme-lir. Eğer kas güçsüzlüğü hafifse, ameliyat sonrasında gücün yerine dönme olasılığı daha yüksektir. Ameliyatla hedeflenen, nörolojik kusurların artma ihtimalinin yok edilmesi ve sinirin iyileşme sürecinin hızlandırılmasıdır. Cerrahi tedavinin başarı oranı, %95’tir. Cerrahiyi başarılı kılan en önemli faktör doğru hasta seçimidir. Ameliyata bağlı istenmeyen etkilerin oranı %1-9 arası değişir. Bunun yanı sıra hastaların %5 ile %15’i ileri bir tarihte yeniden ameliyat olmak zorunda kalabilir.