Anasayfa / Hastalık / Burunda Kan Pıhtılaşması

Burunda Kan Pıhtılaşması

Burunda Kan Pıhtılaşması

Burun kanamaları yaş ve cins ayırımı yapmadan tüm insanlarda görülebilmektedir. Burun kanamaları çoğunlukla olduğundan daha tehlikeli gibi görünür. Yine de nadir durumlarda hayati tehlike olabilir. Kanamalar nedenlerine göre, burun içi değişiklikler ve vücudun başka hastalıklarının (mikrobik hastalıklar, hipertansiyon, pıhtılaşma bozukluklari, kanser gibi kötü huylu hastalıklar) sonucu olmak üzere 2 ana gruba ayrıabilir. Basit bir burun karıştırması, ağır egzersizler, hafif soğuk algınlıkları alerjik rinit, burun travmalar), burun operasyonları, burun içi yabanca cisimler ve tümörler de kanama nedenleri arasındadır. Kanamaların yerine göre ise burun ön tarafı ve arka tarafı olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. Burunun ön tarafından kaynaklanan kanamalar daha çok çocuklarda ve genç erişkinlerde görülürken burun arka bölümünden olan kanamalar, yaşlarda sık görülür. Burun arkasından olan kanamalar daha çok genize doğru akar ve şiddeti olma olasılğı yüksektir. Tansiyon kontrolü ve KBB uzmanı tarafından müdahale önerilir.

Bazen da yalancı burun kanamaları görülebilir. Bu tip kanamalarda kanayan yer burun olmadığı halde kan burundan gelmektedir. Bu durum yemek borusu damarlarının varislerindeki kanamaların yukarı taşması veya genizde yerleşmiş tümörlerin kanamalarında görülmektedir.Burun kanamaları, üst solunum yolları enfeksiyonlarının sık olduğu ve sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu kıŞ aylarında daha çok görü!ür. Ancak sıcak ve kuru havalarım ağırlıkta olduğu dönemlerde de Sık görülebilir.

Sık kanamalara dikkat edelim!

Burun, kanlanması bol bir organdır. Burun kanamaları, birkaç damla ile kısa süren kanamalardan, ciddi boyutlarda, bol ve uzun kanamalara kadar geniş bir yelpaze içerisinde olabilirler. Bu yüzden, her burun kanaması çok iyi değerlendirilmelidir.

Burun kanamalarının birçok sebebi vardır. En Sık karşılaştığımız burun kanaması, burunun hemen girişinde bulunan yüzeyel damarların çatlaması ile oluşan kanamalardır. Bu kanamaların sebebi, “buruna darbe, hava kuruluğu, tansiyon yükselmesi, Sıcak ve kuru hava” gibidir. Bütün burun kanamalarının yakiaşık %90′ bu tür kanamalardır. Bu durumda yapılacak şey, hastanın, burnunu soğuk su i!e temiz!emesi, burun içerisindeki pıhtıları sümkürmesi ve burun kanatlarının beş, on dakika iyice sıkılmasıdır. Hastanın yatırılması, yarar yerine zarar getirir. Yatırılacaksa bile baş yukarıda tutulmalıdır. Böyle bir müdahale i!e bu tür kanamalar çoğunlukla durur. Çatlayan damar iyileşene kadar kanamalar tekrarlayabilir. Kanamalar durmaz ve Sık olursa mutlaka bir kulak, burun, boğaz hekimince değerlendirilmelidir. Sık sık kanayarak kişinin yatağım; kirletiyor, iş yapmağa, araba kullanmasına engelliyorsa, burun tamponlanabilir, damarlar koterize edilebilir (yakılabilir).

Müdahale şart

Burun içerisinde, diğer damarlarda da çatlamalar olabilir ve daha şiddetli kanamalar görülebilir. Bu kanamalar, genellikle müdahale gerektirirler. Burun kanatlarını elle sıkmakla durmayacakları gibi daha geniş çaplı damar kanamadan oldukları için çok kan kaybına sebep olabilirler. Özelikle yaşlı insanlarda tansiyon yükselmesi ile oluşan kanamalar, damar çeperlerinin kireçlenmiş olmasından dolayı kolay kolay durmazlar. Kişinin hem tansiyonu hem de kanaması kontrol altıa alınmalıdır.Burun iltihapları, sinüzitler, nadir görülen burun tümörleri de kanamaya yol açabilirler, hatta bazen ilk bulgular. Kanamaya meyil yaratan bazı hastalıkar ve kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde de burun kanamalan görülebilir.

Burun kanamaları çoğunlukla can SıkıCıdır, bazen korkutucu ve yaşama tehdit edici boyuttadır. Uzmanlar burun kanamalarını iki gruba ayıraktadırlar;

Ön burun kanamaları:

Burnun ön kısmından gelen kanamalardır. Ayakta duran ya da oturan kişide bir burun deliğinden akan kanama şeklinde kendini gösterir.

Arka kanama:

Burun arkasından ve derinden olan kanamadır. Kanama genize doğrudur. Otururken veya ayakta dururken bile kanama boğaza doğru olur. Hasta sırt üstü yattığında ön kanama bile olsa her iki yönde kanama olabilecektir.

Arka burun kanamalarının tanınması çok önemlidir. Bu kanama tipi oldukça şiddetlidir ve bir uzmanın takibini gerektirmektedir. Arka kanamalar çoğunlukla yaşlı kişilerde görülür. Bu hasta grubu genellikle yüksek kan basıncı (tansiyon) olan kişiler ya da travma geçirmiş kişilerdir.

Burun kanamaları çocuk yaş grubunda genellikle ön kanama tipinde olmaktadır. Kuru hava veya kış aylarında görülen kabuklanmalar kanamaya neden olmaktadır. Bundan korunmak için nemlendirici bir kremi burunun orta bölmesine parmak ucu ile sürmek yararlı olacaktır. Bu amaçla vaselin ve viks faydalı ilaçlardır. Günde üç defa kullanılması önerilir ancak gece yatmadan önce sürmek yeterlidir. Burun kanaması sık tekrarlıyorsa doktorunuza görünmenin taydaşı vardır.

Siz ya da çocuğunuzda ön burun kanaması varsa şunları uygulayınız;

o Burnun uçtaki yumuşak kısmım baş parma-ğınızla diğer iki parmağınız arasına alınız.

o Burnu parmakla sıkıştırılmış olarak yüzünüze doğru bastırınız.

o Beş dakika böyle bekleyiniz (Saat tütünüz).

o Başınızı kalbinizden daha yüksek tutmaya dikkat ediniz. Bu nedenle oturunuz ya da başınız daha yukarıda uzanınız.

o Burun ve yanağınıza buz tatbik ediniz (Bir plastik torba içinde buz doldurarak).

Kanama durduktan sonra yeniden kanamayı önlemek

o Sümkürmemeye özen gösteriniz.

o Yerden ağır bir şey kaldırmak ya da buna benzer zorlayıcı hareketler yapmayınız.

o Başınızı mutlaka göğsünüzden daha yukarıda tutmaya çalışınız.

o Burun içindeki tüm pıhtıları sümkürterek te-mizleyiniz.

o 3, 4 defa her iki burun deliğine dekonjestan burun spreyi sıkınız (Otrivine, Burnil, Faral v.b.).

o Tekrar en baştaki 1. ve 3. basamaktaki gibi buruna baskı yaparak sıkınız.

o Doktorunuzu arayınız

Tekrarlayan burun kanamalarının nedeni ne olabilir?

Burun kanamalarının bir çok nedeni vardır:

Genel (bütün vücudu ilgilendiren) nedenler arasında yüksek tansiyon ve kanın pıhtılaşma bozukluğuna neden olan hastalıklar (kan, karaciğer, böbrek hastalıkları gibi) başta gelir. Buruna ait nedenler arasında ise iltihaplanmalar (nezle, sinüzit gibi), burun dokusunun travması (darbeler, burun karıştırma gibi) ve tümörler sayılabilir.

Tekrarlayan burun kanamalarının da nedeni bunlardan biri olabilir. Bir sağlık kuru-muna müracaat edilmesin! gerektirecek derecede şiddetli burun kanaması geçiren ve tekrarlayan kanamaları olan bütün hastaların, kanama durduktan sonra ciddi bir neden olup olmadığının araştırılması için bir Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından-muoyene edilmesi gerekir

Doktoru ne zaman arayalım, ya da acil servise başvuralım!

o Eğer, kanama durmuyorsa veya yeniden kanamaya eğilim gösteriyorsa.

o Eğer, kanama çok hızlı ve kan kaybı miktarı çok fazla ise.

o Eğer, kanama nedeniyle yorgunluk ve halsizlik hissediliyorsa.

o Eğer, kanamanız burun önüne kanamadan çok, boğaz arkasına doğru oluyorsa.

Bu durumda kanamaya profesyonel yaklaşımda bulunulur. Uzman doktor tarafından çoğunlukla burun ön kısmına vazelini! bezlerle yapılacak tampon kanamayı durduracaktır. Kanama yeri görülebilirse “gümüş nitrat” veya “elektrokoter” cihazı ile damar yakılabi-lir. Burun arkasına olan kanamalarda ağız içerisinden damağın üst kısmına tampon uygulamak gerekebilir. Bütün bu işlemlere rağmen durmayan kanamalarda hastaya anestezi verilerek kanayan damar özel maddelerle tıkanabilir veya bağlanabilir.

Kanın pıhtılaşmasını gerektiren ilaçları kullanırken, bu ilaçlarla aynı etkiye sahip bazı besinler dikkatli alınmalı

Hastalıkların tedavisinde ilaç ve diyetsel faktörlerin etkileşimi önemli rol oynar. Başarılı bir tedavi için bu etkileşimin iyi bilinmesi ve hastaların bu konuda yeterince bilgilendirilmesi gerekir. Örneğin bir diyabet hastasının mutlaka kullandığı ilaçlarla birlikte, insülin dengesini koruyucu bir beslenme programına uyması gerektiği, yine bir kronik böbrek hastasının koruyucu amaçlı protein kısıtlamasına girmesi gerekmektedir.
Kanın pıhtılaşmasını gerektiren ilaçların kullanımı durumunda ise bazı besinler bu ilaçlarla aynı etkiye sahip olduğu için tüketiminde son derece dikkatli olunmalıdır. Örneğin, Warfarin (C oumadin) kan pıhtılarının oluşumunu önleyen bir ilaçtır. Kanında pıhtılaşma riski yüksek olan hastalarda kullanılır.
Yağda eriyen bir vitamindir
Kan pıhtıları vücutta bir seri kimyasal reaksiyon sonucunda oluşur. K vitamini vücudun pıhtı üretebilmesi için mutlaka gerekli olan bir vitamindir. Çünkü K vitamini kanın pıhtılaşması için önemli olan protrombinin yapımında görevlidir.
K vitamini hayvansal ve bitkisel yiyeceklerin çoğunda bulunur. En zengin olanları, ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller ve balıklardır. İnsanlarda yetersizliğine pek rastlanmaz, fakat aşırı kanamalarda, doğumda, yaralanmalarda ve bağırsak florası bozukluklarında gereksinimi artar. K vitamini yağda eriyen bir vitamin olması sebebiyle bağırsaklardan yağlarla emilerek karaciğere gelir, ısıya dayanıklıdır, alkali, kuvvetli asitler, radyasyon ve okside edici ajanlar tarafından etkisizleşir. Fazla E vitamini alınması, K vitaminin emilimini bozar. Yoğurt, kefir, asitlenmiş süt bağırsaklardaki bakterilerin K vitamini üretimini artırır.

Hangi besinler uygun değildir?
# Tedavinin başlangıcında hastanın K vitamini alımıyla ilgili diyet alışkanlıkları saptanmalıdır. Diyet hangi mevsimde veriliyorsa o mevsimdeki sebzelerin tüketim sıklığı ve miktarına göre diyetin K vitamini içeriği ayarlanmalıdır. K vitaminini yüksek miktarda içeren yiyecekleri (şalgam yaprağı, ıspanak, pazı, semizotu, brüksellahanası) günlük bir porsiyondan fazla tüketmemeniz veya bu yiyeceklerin tüketim miktarını hep aynı düzeyde tutmanız gerekmektedir.
# Hazırlanan diyet, hastanın vitamin, mineral, posa gereksinimlerini karşılayacak düzeyde sebze içermelidir.
# Avokadonun az miktarda tüketilmesinin dahi Warfarin metabolizmasını etkileyebileceği belirtildiğinden hiç tüketilmemesi uygun olur.
# Alkol tüketiminin günlük 3 kereden fazla olması Coumadin’in etkisini artırabilir. Günlük alkol tüketimi 3 kereden fazla değilse pıhtılaşma zamanı (protrombin zamanı) etkilenmeyebilir. Miktar olarak günlük alkol alımı 300 cc şarap veya birayı geçmemelidir. Mümkünse alkol tüketiminden uzak durulmalıdır.
# Bitkisel destek ürünleri pıhtılaşma zamanını etkileyebilir. Coumadin kullananlar kesinlikle Ko enzimQ 10 kullanmamalıdır. “Tonka beans”, “‘melilot”, “sweet wooduff” ile yapılan çaylar pıhtılaşma zamanını etkileyebileceği için kullanılmamalıdır.

K vitamini
K vitamini kanın pıhtılaşması, kemiklerin sağlıklı olması ve kırıkların iyileşmesi için gereklidir. Kanın pıhtılaşmaması nedeniyle burun kanamaları, idrarda kan görülmesi, deri altında mavi ve siyah noktalar K vitamininin yetersizlik belirtileridir. Emilim bozukluğu, çok düşük kalorili diyetle beslenme, uzun süreli antibiyotik kullanma ve damar yoluyla beslenme durumlarında gereksinmemiz artar.

Günlük 500 Mq üzerinde alınan K vitamini yüzde ateş basması, kızartı, kaşıntı ve karaciğer bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir.

etiketler: burun kanamalari, burunda kan pihtilasmasi, burun kanamasi,

İlginizi çekebilir

Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Uyuz harici ilaçlarla tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi kesin olmakla beraber uygulamada dikkat edilmesi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir