Anasayfa / Hastalık / Cüzzam Hastalığı

Cüzzam Hastalığı

Cüzzam Hastalığı

Cüzzam hastalığı nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir, aradığınız herşeyi makalemizden bulabilirsiniz.

Cüzam hastalığı siyah salgının bütün vücuda yayılmasıyla ortaya çıkan bulaşıcı ve kötü kokulu bir cilt hastalığıdır. Organların mizacını, görüntüsün ve şeklini bozar. Hastalığın ileri dereceye ulaşmasında organlar parça parça dökülür ve düşer. Buna halk dilinde Arslan hastalığı da denir.
Cüzam bulaşıcı ve irsi bir hastalıktır, bu sebeple cüzzamlı kişiye ve veremliye yaklaşan kimse, bu hastalıklara hava ve teneffüs yoluyla yakalanır.
Bazen vücut bu hastalığı yakalanabilmeğe elverişli olduğundan; yakınında ve düşüp kalktığı kişilerde mevcut olan hastalığı kendisine taşımaya elverişli olur. Cüzamlının kötü kokusu o derece fazladır ki, onun yakınında uzun süre oturan ve konuşana bulaşıp hasta eder. Cüzamlı kişi eşi ile birlikte bir yorgan altında yatacak olursa, hastalık ona da bulaşabilir, çoğu kez o da hasta olur. Cüzamlı kimsenin çocukları yaşlansa bile cüzzam irsi olarak onlarda da görülebilir.
Tedavi:
Zeytinyağı tüketmek ve onunla vücudu yağlamak faydalıdır. Balı şerbet yapıp her gün üç defa düzenli bir şekilde içmek yararlı olur. Nergis, cüzzam ve abraş hastalıkları için faydalıdır. Hanzalın yaprağı cüzamlı kimsenin yaraların üzerine sürüldüğünde gayet iyi gelir.

CÜZZAM HASTALIĞI NASIL YAYILIR?
Açıklamada cüzamın nasıl yayıldığı anlatılarak, Verem hastalığını yapan basille hemen hemen aynı türde olan bu mikroba karşı doğal bağışıklığın bulunmaması (İnsanların tümüne yakınında bu doğal bağışıklık vardır. Doğal bağışıklığın olmaması hali, insanlara kendinden önceki soylarından geçen bir özelliktir. Bu bağışıklık halini bir testle anlamak olasıdır.) ve cüzzam mikrobu taşıyan bir hastayla uzun süreli ve yakın temas halinde olmak sonucunda hastalığa yakalanmak mümkündür. Erken teşhis ve tedavi edildiğinde kesinlikle iyileşen ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Hastalığın tek taşıyıcısı insandır”denildi.

CÜZZAMIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada cüzzamın belirtileri sıralanarak, bu gibi durumlarda mutlaka uzman kontrolünden geçilmesi istendi. Açıklamada, “Aşağıda sıralanan belirtilerden bir veya bir kaçı cüzzam hastalığını düşündürmelidir. Vücudun herhangi bir yerinde deriden açık renkte, oval veya yuvarlak, kabarık olmayan, hiçbir şikayet yaratmayan kepeksiz, bazen hafif duyu kusuru gösteren leke. Çocuklarda ve gençlerde burunda sürekli tıkanma ve sık sık tekrarlayan burun kanamaları. Deri üzerinde bir veya daha fazla kabarık plak şeklinde, kılsız, terlemeyen, kepekli, mutlaka duyu kusuru olan lezyonlar. Belirli yerlerde özelikle ön kol iç yüzeyde duyu eksilmesi. 4. ve 5. parmakların elde içe kıvrılması, avuç içi kaslarda erime başlaması, kol ve bacak sinirlerinde kalınlaşma ve ağrılı olmaları. Kaşların uçlardan dökülmesi. Vücutta pek çok yerlerde basilli nodüller. Yüzde ödem, alın derisi ve kulakların morumsu kabarık ve sert nodüllerle dolması. Diz ve dirseklerde yara izleri. Alt göz kapaklarının kapanmaması” denildi

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Açıklamada, teşhisi gecikmiş ve hiç veya düzenli tedavi görmemiş durumlarda 10-15 yıl sonra sakatlıkların gelişebileceğine dikkat çekilerek, “Hastalıkların ilk teşhis ve tedavileri deri hastalıkları uzmanı bulunan devlet hastanelerinde yapılır. Aynı verem tedavisinde olduğu gibi en az üç ilaçtan oluşan bir kombine tedavi ile en çok 2 yıl içinde hastalar tamamıyla tedavi edilmektedir. Tedavide etkin ilaçların varlığı ve bulaşıcılık baskı altına alınabildiğinden hastalar sadece ön tedavi için hastaneye yatırılır ve şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi yoluna gidilebilir” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’DE CÜZZAM
Açıklamada, Ülkemizde cüzzam ile mücadeleyle, ilk kez Prof. Dr. Mazhar Osman’ın 1919 yılında 40 kadar lepra hastası için Bakırköy Akıl Hastanesi’nde özel bir bölüm açmasıyla başlandı. Bu girişim, ülkemizdeki ilk cüzzam hastanesinin de temelini atan bir adım niteliğini taşıyor. Ancak cüzzamın ülkemizde kontrol altına alınması konusundaki en kapsamlı girişim, 1976 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Türkan Saylan ve arkadaşlarınca kurulan Cüzzamla Savaş Derneği olarak kabul ediliyor. Ayrıca Ankara’da da Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği adında gönüllü örgütler bulunmaktadır.
Ankara’daki dernek Lepra Mecmuası adıyla bilimsel bir yayın organı çıkarmaktadır. İstanbul’daki dernek ve vakıf ise çeşitli sosyal etkinlikler yaparak ve yardımseverlerle ilişkiye geçerek hastaların sosyal sorunlarını çözümlemek, ekonomik açıdan yardımcı olmak,hasta çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla burs vermek, hastalara iş bulmak ve özellikle kendi yaşadıkları çevrede üretken hale getirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Tüm merkezler ve gönüllü kuruluşlar Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak her yıl Ocak ayının son haftasında Cüzzamla Savaş Haftası düzenlemektedirler. Tüm dünyada her yıl ocak ayının son pazar günü Devlet Sağlık Örgütü’nün önerisiyle “Dünya Cüzzam Günü” olarak anılmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

1876’da Norveçli bilim adamı Armauer Hansen tarafından keşfedilen cüzzam mikrobu öncelikle, deri ve siniri tutarak belirtilerini gösteren kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Ülkemizde cüzzam hastalığı sosyal hastalıklar arasında sayılmaktadır. Her yeni bulunan hasta yaşamlarının sonuna kadar değişik gereksinimlerinin çözümlenmesi ve çevrelerinin kontrolü açısından kayıt altında tutulmaktadır. Yaklaşık 20 yıl içinde yapılan çalışmalarla birlikte ön çalışmaların başladığı 1983 yılından 2002 sonuna kadar ülkemizde toplam 561 yeni hasta kayda alınmıştır.

Halen 2002 yılı sonu verilerine göre ülkemizde 2605 hasta bulunmakta ve bunlar kontrol altında tutulmaktadır. Bu hastaların yaş ortalaması 60.50’dir.

Hastaların % 60.96’ini oluşturan 1588 hasta, lepranın sakatlık sınıflamasına göre 2. derece (%60) ve daha üzerinde olmak üzere sakattır. Yine aynı verilere göre 2002 yılı sonunda lepra tedavisi süren hasta sayısı 42’dir.

LEPRA hastaları daha çok kırsal kesimdeki yoksul hastalardır. Sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamış bir kesimde yoğunlaşmaktadırlar. Genellikle çok çocuklu ailelerde yaygındır. Tek odada yaşayan, aynı kaptan yiyen, yetersiz ve tek tip beslenen, direnci düşük ailelerde enfeksiyon daha çabuk yayılır. Aile içinde uzun süre yakın temasta bulunulduğunda, hastalık, direnci düşük doğmuş küçük çocuklara geçiyor. Lepralı, tedavisini sürdürmüyorsa, sürekli öksürüp hapşırıyorsa başkasına bulaştırma olasılığı var; verem gibi. BCG verem aşısı, yüzde 60 düzeyinde lepra mikrobundan da kişiyi koruyor. Genetik yatkınlık da lepra hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir faktör.

İlginizi çekebilir

Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Uyuz harici ilaçlarla tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi kesin olmakla beraber uygulamada dikkat edilmesi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir