Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Depresyon

Hastalık kategorisine
27 Kasım 2011
eklenmiştir.

Depresyon

Depresyonun, uzun süre devam eden derin üzüntü hali, durgunluk, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık, konuşma ve hareketlerde yavaşlama şeklinde ortaya çıktığı, kadınların yüzde 20’sinde, erkeklerin yüzde 10’unda, ergenlerin de yüzde 5’inde görüldüğü belirtildi. Depresyonu; depresif, kronik, majör ve lohusalı olarak 4 gruba ayıran uzmanlar bunları kısaca şöyle tanımlıyorlar:
Depresif reaksiyon: Kişinin başına gelen belli bir olaydan kaynaklanır. Derin üzüntülü bir duygu hali hakimdir. Genellikle çok ciddi bir durum değildir ve geçicidir. Şikayetler şiddetli olabilir ama genellikle tedavi gerektirmez ve iki hafta ile altı Ay arasında kendiliğinden iyileşir.

Depresyona mı yakalandınız?
İlk ağır depresif epizodunu geçirmekte olan insanların başına gelebilecekler kişiden kişiye büyük değişkenlik gösterir:
Tedavisiz bırakılırsa, çoğu depresyon atağı iki ila dört ayda kendiliğinden geçer, ancak nadir olgularda birkaç yıl sürebilir
Depresyona karşı tedavi arayışına girmeyenlerin %10-15’i bir yıldan uzun süre depresif halde kalır
Depresyona yakalandığınızdan kuşkulanıyorsanız, depresyon belirtileri konusunda bilgilenmek yararınıza olacaktır .
Bunları okuduktan sonra hala depresyona yakalanmış olduğunuzu düşünüyorsanız, doktorunuza veya bir psikiyatriste başvurmanızı öneririz. Onlar kesin bir tanı koyabilir ve sizin için doğru tedaviyi önerebilirler. Hastaneye yatmanız gerekip gerekmediğini mi merak ediyorsunuz? Doktorunuz size yol gösterebilir. Hastaneye yatmayı gerektiren en önemli belirtiler şunlardır:
Çok enerjisiz olmak veya kendine bakamamak
İntihara eğilim
Psikotik belirtiler
Depresyonum geçince neler olacak?
Depresyonunuz geçtikten sonra ilacı almaya devam etmeniz önemlidir. İlaca devam ederek:
Nüksü önleyebilirsiniz
Gelecek bir epizodun önüne geçebilirsiniz
Önleyici tedavi olmadığında, insanların %85’ten fazlası gelecekte depresif bir epizot, %10’u manik bir epizot geçirecektir.
Daha fazla depresif ve/veya manik epizot geçirmekten kaçınmanız önemlidir, çünkü:
Depresyon ve mani çok sıkıntı verici durumlardır
Hastalığın tedavisiz kalması gelecekte depresyon veya mani epizotları çıkma riskini artırır
Depresif veya manik bir epizot geçirdiğiniz her seferinde gelecekte daha çok epizot geçirme riskiniz artar. Bu yüzden önlemenin önemini ne kadar vurgulasak azdır.
Yineleyici (rekürran) depresyon durumunda neler olur?
Psikolojik olarak?
Yineleyici depresyona yakalandıysanız yaşam kalitenizin kötüleyeceğini biliyoruz.
Yaşam kaliteniz, diyabet veya ağır kalp hastalığı olan insanlarınkinden bile daha kötü olacaktır. Ayrıca, depresif epizotlar arasındaki dönemlerde de yaşam kaliteniz iyi olmayacaktır. Yineleyici depresyonun sosyal yaşamınız üzerinde etkileri olabilir. Yineleyici depresyonu olan birçok kişi:
Yalnız yaşar
Boşanmıştır
Çok az dosta sahiptir
Dostları, çocukları ve eşleriyle sorunlar yaşar
Bunları kendi yaşamınızda görüyorsanız, burada önerdiklerimizi okumanız gerkir. Cinsel olarak?
Depresifseniz bu genellikle cinsel yaşamınızı etkileyecektir. Depresyon libidonuzu ve cinsel etkinliğinizi azaltır. Peki ne yapmalısınız?
Bellek?
Yineleyici depresyona yakalandıysanız, belleğinizde sorunlar olabilir. Bu sorunlar depresif olmadığınız dönemlerde de ortaya çıkabilir.
İntihar?
Ağır depresyon çok ciddi olabilir. Tutulanların %15’i kendi canlarına kıyar, daha da büyük bir oranı intihar girişiminde bulunur.
İntiharların çoğu hastalığın erken evrelerinde gerçekleşir.
Fiziksel hastalık?
Depresyondaki insanlarda fiziksel hastalık çıkma oranı daha yüksektir. Daha fazla bilgi ….
Ayrıca, diyabet ve diğer hastalıklara bağlı mortalitede bir artış olabilir, ancak henüz bu varsayım doğrulanmış değildir.
Ama cesaretinizi yitirmeyin -depresyonu önlemenin ve iyileştirmenin birçok farklı yolu vardır.

Kronik depresyon (Distimik bozukluk): Şikayetler ve şikayetlerin şiddeti depresif reaksiyona benzer ama distimik bozukluk daha uzun sürer (en az iki yıl).
Majör depresyon: Ciddi bir rahatsızlıktır. Davranış bozuklukları, hatta intihar bile görülebilir. Hastalarda sadece derin üzüntü ve çökkünlük hali değil, aynı zamanda günlük olaylara karşı ilgisizlik, aşırı yorgunluk, uyku problemleri, suçluluk ve değersizlik hissi vardır. Belli nöbet dönemleri halinde seyreder. Hastaların çoğu ilk nöbetten kurtulsa da nüks ihtimali yüksektir. Majör depresyon genellikle kendiliğinden başlar, veya depresif reaksiyonda olduğu gibi olayı başlatan belli bir travma veya stres vardır. Hastalarda intihara teşebbüs olabileceği için mutlaka tedavi edilmelidir.
Lohusalı depresyon: Kadınların yaklaşık %10-20”si doğum sonrasında depresyon geçirir. Şikayetler birkaç haftadan bir yıla kadar sürebilir.”
Uzmanlara göre, depresyonların genel belirti ve bulguları ise şöyle:
“Derin üzüntü hali, pesimizm. Suçluluk, değersizlik, işe yaramazlık veya umutsuzluk hissi. Günlük olaylara ilgisizlik. Cinsel fonksiyonlarda azalma. Konsantrasyon güçlüğü, hafızada zayıflama. Uykusuzluk veya aşırı uyuma. Kilo alma veya kilo kaybı. Halsizlik, bitkinlik. İntihar etme veya ölüm düşüncesi. Az konuşma, yavaş hareket etme. Kendine güvensizlik.
Depresyon tedavisiinn mutlaka psikiyatrist kontrolü altına alınması ve intihar riski olanların hastaneye yatırılması gerektiğini ifade eden uzmanlar bu hastalara psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulandığını belirtiyorlar. İlaç tedavisinde genellikle trisiklik antidepresanlar ve lityum Tuzları kullanılıyor”.
İHA
Depresyon Nedir
Depresyonun temelinde daha önceden isteyerek ve severek yaptığı günlük aktivitelere karşı isteksizlik ve hayattan zevk alamama durumu vardır. Ek olarak depresyondaki kişide kederli ve üzgün bir duygudurum ile birlikte görülen bazı değişiklikler zamanla oluşur. Bu durumda kişi her şeyi olumsuz olarak değerlendirerek karamsarlık düşünceleri ile geçmişi ve geleceği düşünmeye başlar. Bu düşünceler istemese de kişinin aklına gelir. Yani günlük yaşantıda her şeyin olumsuz taraflarını görür.
Yalnız normal sınırlarda kabul edilecek Gün içerisindeki duygulanımdaki çökkünlükler depresyon sayılmaz. Depresyon diyebilmemiz için aşağıda sıralanmış belirtilerin gün içerisinde hemen hemen gün boyu ve en az son on beş gündür devam ediyor olması gerekir.
• Hemen her gün ve günün büyük bir kısmında gözlenen çökkün bir duygu-durum hali ( kendini mutsuz, ağlamaklı, kederli hissetme hali).
• Hemen her gün yaklaşık gün boyu süren tüm ya da çoğu etkinliğe karşı ilgi ve zevk almada azalma (daha önce keyif alınan işler, hobiler ve alışkanlıklardan artık hoşlanmama , bıkkınlık, cinsel isteksizlik ).
• Diyet uygulanılmamasına karşın önemli derecede kilo kaybı ya da alımı ( bir ay içinde vücut ağırlığının %5 inden fazlasının artması ya da azalması) ya da hemen her gün iştahta artma yada azalmanın olması.
• Hemen her gün uykusuzluk yada aşırı uyku hali.
• Hemen her gün olağan beyinsel ve vücutsal işlevsellik, hareketlilik halinde azalma ya da huzursuzluk
• Hemen her gün halsizlik ,yorgunluk hisleri,daha önceki Günler kadar enerjik hissetmeme.
• Hemen her gün kendini değersiz hissetme,küçük görme,kendini beğenmeme,suçlu ya da günahkar hissetme hali.
• Hemen her gün düşünme ya da konsantrasyon yeteneğinde azalma olması (konuşulanlara, okunan şeylere, izlenilen dikkatini verememe, gibi) ya da kararsızlık hali.
• Tekrarlayan ölüm düşünceleri,intihar planları veya eylemlerinin varlığı.
Depresyonun Nedenleri
Depresyon sık görülen bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Bu sıklık yaklaşık her dört kişiden biri olarak ifade edilebilir. Depresyon tedaviye cevap verir ve kişilerin çoğunluğu iyileşir. Hiçbir neden olmaksızın depresyon başlayabilir. Nedenleri şöyle özetleyebiliriz :
• Olumsuz yaşam olayları ile karşılaşma
• Büyük üzüntülere neden olabilecek kayıplar ve yas
• İş yaşamı sorunları
• Partner, evlilik, Aile sorunları
• Hamilelik ve Lohusalık süreci
• Kalıtsal yatkınlık
• Fazla Alkol kullanımı
• Bazı hastalıklar ( Kanser, Multiple Skleroz, Epilepsi, Aids gibi ölümcül hastalıklar )
• Bazı ilaçlar ( Kardiyak ve hipertansifler gibi )
• Doğum ve hamilelik süreci
• Menapoz – Antrapoz dönemi
• Mevsim değişiklikleri
• Ülke, şehir değiştirme, yeni yaşam koşulları
Depresyon Tedavisi
Depresyon tedavisi son zamanlarda oldukça kolay hale gelmiştir. Depresyon tedavisi duygular, düşünceler ve davranışlar üzerinde çalışmakla da olabilir, ilaç tedavisi ile de olabilir. Uygun olduğuna karar verilmesi için bir uzman (psikolog/psikiyatrist) tarafından değerlendirilmek yeterli olacaktır.
Uzman ile yüz yüze görüşmek tedavi başlangıcını oluşturacak ilk adımdır. Uzman, bilimsel ve ölçülebilir yöntemlerle sizi değerlendirecek ve en uygun tedaviyi size önerecektir.Bilişsel olumsuzlukları ve öğrenilmiş çaresizlik düşüncelerini gidermek için psikoterapiye ihtiyaç vardır. İlaç tedavisine de serotonin ve noradrenalin üzerinden etki yapan antidepresan dediğimiz ilaçlar kullanılır. Yine de ilaç tedavisinin hızlandırılabilmesi için psikoterapiye ihtiyaç vardır. Depresyonu oluşturan nedenlere yönelik olarak psikososyal stres faktörlerinin de ortadan kaldırılması süreç içerisinde iyileşmeyi hızlandıracaktır. Bu dönem içerisinde kişinin hayatını mevcut depresyonun ez az şekilde etkilemesi için, durumun bir psikolog tarafından değerlendirilmesi ve vakit geçirilmeden tedaviye başlanması önemli olabilmektedir.
Depresyon tedavisi ilerledikçe kişiler bu değişiklikleri fark edebilmekte ve bu değişiklikler bilimsel yöntemlerle ölçülebilmektedir. Depresyonun tanısı ve tedavisi tüm dünyada uzmanlar tarafından üzerinde çalışılan ve üzerinde fikir birliğine varılmış uygulamaların yer aldığı bir alandır.
Depresyonla mücadelede yöntemleri:
1. Belli aralıklarla nefes alıp verme yoluyla rahatlama.
2. Bir yere uzanarak baş kısmından başlayarak ayaklara kadar bölge bölge gevşeme.
3. Düzenli beslenme
4. Problem yaratan durumun nedenlerini araştırıp bulma ve ortadan kaldırma.
5. İnanç ve değerleri sınamayı öğrenme
6. Duygularını açık ve uygun bir şekilde paylaşma
7. zamanı iyi kullanma
8. Sosyal destek alma
9. İletişim becerilerini güçlendirme
10.Problem çözme becerilerini güçlendirme

etiketler: depresyon nedir, depresyon belirtileri, depresyon tedavisi,