Anasayfa / Ağız Diş / Dil Hastalıkları

Dil Hastalıkları

Dil Hastalıkları

Boğazın tabanına bağlı olarak hareket edebilen, adeleden oiuşmuş bir organdır. En önemli görevleri, çiğnemeye yardımcı olmak, besini yutmak, tad almak ve konuş­ma fonksiyonunu sağlamaktır. Tad alma kabarcıkları, dilin her iki yanın­da bulunur. Bunlara papilla da denir. Di­lin üzerinde, ağzın bitiştiği yerde ve gırt­lakta da bulunurlar. Ince bir zar, dilin alt yüzeyini, ağzın tabanına bağlar. Frenilum da denen bu bağ bazen çok kısa olur ve çocuğun peltek konuşmasına yol acar. Basit bir operasyonla bu durum küçük yaşlarda giderilebilir.
Normal olarak dilin rengi pembemsi beyaz, nemli ve temizdir. Dilin kuru olması, koyu renk alması, üzerinde tüy bulunması, has­talık belirtisi sayılır, insanı rahatsız eden şikâyetlerden biri de dildeki yanma ve acı duygusudur.
Kızıl hastalığında, dil şişer, üzerinde kü­çük kabarcıklar belirir ve parlak, kırmızı bir renk alır. Bu görünüm çileğe benzedi­ğinden çilek dili adı verilir.
Dilin mikropla, mantarlar ve virüslerle eh-fekte olmasına veya sivri ve çarpık dişler yüzünden iltihaplanmasına glossit denir. –
Dil yanması çoğunlukla sindirim sistemin­deki bozuklukla ilgilidir. Bu durumda, sin­dirim sistemi şikâyetlerini gözden geçir­mek üzere doktora gitmek faydalıdır.
Bazı vakalarda dildeki yanmanın ve yara­ların, dişlere dolgu yapılması sonucu or­taya çıktığı anlaşılmıştır. Dolgu yerindeki elektrik potansiyelinin farklı olması bu du­rumu doğurur.
Bazen dilin yüzeyi, düzgünlüğünü yitirip girinti çıkıntılarla dolabilir. Bu duruma coğrafya dili denir. Bulaşıcı değildir. Ba­sit antiseptiklerle, ağız yıkamayla, vitamin bakımından zengin, demir ve karaciğer gi­bi kansızlığa karşı maddeler içeren besin ve ilaçlarla tedavi edilebilir. Papillaların aşırı uzayarak küçük siyah kıllar şeklini almasına siyah kıllı dil (Lingua nigra pilosa) denmektedir. Sebep olarak bazı mantarlar, mikroplar ve antibiotikler gösterilmektedir.

Ağız boşluğunun önemli organı dil 17 kastan oluşmuştur; damar ve sinir bakımından da çok zengindir. Dil klinik muayene sırasında titizlikle muayene edilmelidir; çünkü birçok hastalığın ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.
DOĞUŞTAN OLUŞUM BOZUKLUKLARI
Dilin bulunmamasına son derece ender raslanır.
Doğuştan dil yapışıklıklarının tam olmalarına da ender raslanır. Kısmi yapışıklıklar dil hareketlerini emmeyi ve konuşmayı engellerler. Yapışıklıkların tedavisinde elden geldiğince erken yaşta dil gemciğini kesmek yeterlidir.
Dil büyüklüğü (makroglossi) dilin aşırı büyük olmasıdır; nedeni bilinmeyen bir bozukluktur değişik işlevlerin bozulmasına hattâ diş kemerlerinde biçim bozukluklarına yolaçabilir. Tedavisi güçtür; çoğunlukla ameliyatla kesip çıkarmaya ya da ışın tedavisine dayanır.
İYİCİL URLAR
Doğuştan kistler
Emme ve yutma bozukluklarına yolaçarlar; hattâ büyük oldukları zaman solunumu engellerler. Gözle ve elle muayenede saptanan bu kistlerin evrimi oldukça yavaştır.
Tedavi ameliyatla çıkarmaya dayanır.
Mukoza kistleri (Dilaltı kurbacığı: ranula)
Dil ucunun alt yüzüne yerleşirler.
Kist dermoyitler Yağ urları (lipomlar)
Ender raslanırlar; özellikle erkekte erişkin yaşta gözlenirler. Yağ uru genellikle bir ceviz bü-yüklüğündedir; çoğunlukla yumuşaktır; ama bazen kıvamı kemik sertliğine varabilir. Hiç bir bozukluğa yolaçmaz; yalnızca büyük olursa hastayı rahatsız eder.
Teşhis ameliyat parçasının muayenesiyle doğrulanır. Yağ urunun evrimi yavaştır ve hiç bir ihtilata yolaçmaz.
Tedavi ameliyatla çıkarmaya dayanır.
Lenf yolları urları (lenf anjiyomlar)
Dil büyüklüğüne yolaçarlar. Teşhis özellikle doku incelemesiyle konur. Bu hastalık ağrısızdır; ama araya iltihaplı dönemler girebilir.
Damar urları (anjiyomlar)
Çok ender raslanırlar. Tanecikli hücreli urlar ya da Abrikossof urları
Çeşitli nedenlerin etkisiyle oluştukları ileri sürülmüştür: Isırma ya da tahriş; lökoplazi; epitel uru; asalak hastalıkları. Erişkinde (gerek erkek gerek kadın) daha sık raslanırçeşitli yerlere yerleşebilirler. Çoğunlukla dilin yan kenarında ya da üst yüzünde yerleşmiş bir mercimek büyüklüğündedirler. Evrimleri yavaştır bisturi ile çıkarıldıktan sonra tekrarlamazlar.
Dil guatrı
Yutma ve konuşma bozukluklarına yolaçar. Teşhis röntgen ve radyoaktif iyotla muayene sayesinde konur. Ameliyatla çıkarılır.
Doğuştan dil büyüklüğünün yanısıra akromegali (hipofiz ön lob gelişme hormonunun fazla salgılanmasında) tiroyit yetmezliği (miksödem cüDil büyüklüğü. Bu dilin hacmi diş kemerleri arasındaki kullanılabilir yere göre hafifçe daha büyüktür. Dil kenarlarında diş izleri gözlenmektedir.
çelik) damar ve lenf yolları urları Recklinghausen hastalığı (paratiroyit bezinin aşırı çalışmasında) ve yaygın amiloyidoz gibi hastalıklarda dil büyümesi gözlenir.

Dilin iltihaplanmasıdır.

Dilde iltihaplanma veya apse meydana gelmesi yaygın bir durum mudur?
Hayır. Dil apselere karşı çok büyük bağışıklık göstermektedir. Muhtemelen bu fazla kan verimliliğinden ileri gelmektedir.

Dil iltihabı nasıl tedavi edilir?
Dil iltihabı genellikle başka yerde bir hastalığın olduğunu gösterdiğinden, ele alınacak tedavi, asıl nedeninin tespit edilmesinden sonra kararlaştırılacaktır. Dili bilinen bir madde tahriş etmekteyse o maddeden uzak kalınmalıdır.

Dilin genel görünüşünde çeşitli değişiklikler görülür mü?
Evet. Uzun yıllardan beri doktorlar dile bakmakla birçok hastalı ğın teşhislerini yapmaktadırlar. Dil şişmiş, kızarmış veya beyazlaşmış, normalden daha pürtüksüz olabilir ve günden güne şekil değiştirebilir.

Dilde değişiklikler ne gibi lokal nedenlerden meydana gelebilir?
Tütün kullanmak, fazla baharatlı veya fazla sıcak yemekler dilin kızarmasına ya da tahriş olmasına yol açabilir. Dilin kenarları, keskin diş uçları veya tam oturmayan takma diş veya protezlerden tahriş olabilir. Ayrıca, dil «vincent» anjininden ileri gelen ağız hastalığı (trench mouth), frengi vb. enfeksiyonların tesiri altında da kalabilir. Vitamin eksiklikleri ve boğaz için kullanılan antibiyotik pastillere karşı alerji de dilin şeklinde değişiklikler meydana getirebilir.

Genellikle vücuttaki hangi hastalıklar dilde değişikler meydana getirir?
Anemi (anemi pernisyöz) gibi yetersizlik hastalıkları. Ayrıca genel cilt hastalıkları da dilde değişik bir görüntüye neden olur.

Vücuttaki ne gibi rahatsızlar kendiliklerini dilde özellikle gösterir?
Hidrasyon ve dehidrasyon. İnsanın vücudunda gerekli miktarda su bulunmadığı zamanlarda hastanın dili kuru ve kaplı bir hal almaktadır.

Dilde tümör gelişmesi çok görülen olay mıdır?
Evet.

Yaygın dil tümörleri hangileridir?
a. Lökoplaki.Bu aslında gerçek bir tümör olmamakla beraber bir tümör teşkilinin öncüsü sayılmaktadır.
b. Kan damarları tümörleri (hemangioma).
c. Siğil biçiminde tümörler (papilloma).
d. Bez hücreleri tümörü (adenoma).
e. Bağ dokusu hücreleri tümörü (fibroma).
f. Tiroid bezlerinin tam gelişememesi yüzünden çok kez meydana gelen dil kistleri (tireoglesus kistleri).
g. Dil kanseri.

Dil kanseri yaygın bir durum mudur?
Evet. Ağız bölgesinde meydana gelen beş kanserden biri dil kanseri olmaktadır.

Dil kanseri genellikle kendisini nerede gösterir?
Dilin kenarlarında veya sınırlarında.

Dil kanseri neden meydana gelir?
Nedeni kesin olarak bilinmemekte ise de, yaygın olan bir gelişme faktörünün kronik ve tekerrür eden bir tahriş olduğu sanılmaktadır. Şurası belirtilmeli ki dil kanseri çoğunlukla pipo içenlerde ve fazla alkol alanlarda rastlanmaktadır. Bunlardan sonra, dil kanseri nedeni olarak keskin ve pürüzlü diş uçları, iyi yerleşmemiş protezler ve ağız sağlığına dikkat edilmemesi olarak kabul edilmektedir.

Dil kanserine erkeklerde kadınlardan fazla mı rastlanır?
Evet, sekizde bir oranında.

En çok hangi yaşlarda dil kanserine rastlanmaktadır?
Kırk ile altmış yaş araları.

Dil kanserinin teşhisi nasıl yapılır?
Karakteristik bir görünüşü vardır ve doktor bunu muayenede derhal teşhis edebilir. Kesin teşhis ise, hasta dilden bir parça alınarak bunu mikroskobik incelemeye tâbi tutmakla elde edebilir.

Dil kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
Selim olan tümörlerin büyük çoğunluğu cerrahî müdahale ile alınabilinmektedir. Genellikle ameliyat X ışını veya radyum uygulamaları ile birlikte yapılmaktadır. Bütün selim dil kanserleri tedavi edilebilinmektedir. Erken teşhis edilen kanserler geniş ölçüde lokal kesip çıkarma usulüyle tedavi edilebilmektedir.

Kanserden dolayı bütün dilin alınması gerekebilir mi?
Genellikle, kanser bulunduğu zaman dilin bir kısmı bırakılır. Ancak, kanser boğazdaki bezlere kadar yayıldığı taktirde dilde radikal bir kesinti gerekir. O zaman boyundaki bezler belki tedavi olabilecektir.

Dil kanserinde tedavi ancak cerrahî müdahale yoluyla mı yapılabilinmektedir?
Hayır. Bazı tür kanserler, özellikle dilin arka tarafında olanlar, radyum veya X ışınlarıyla daha iyi tedavi edilebilmektedir.

Dil kanserinde tedavi olma şansı oranı nedir?
Erken teşhis edilenlerin yarıdan fazlası tam anlamıyla tedavi edilebilir. Ancak, çok kez tedaviye geç başlanmaktadır ve üzülerek belirtmek gerekir ki; dil kanserleri, başta ve boyunda çıkan kanserler arasında en çok ölüme neden olan kanser türüdür.

etiketler: dil hastaliklari, agiz ve dil hastaliklari, dil kanseri, dil hastaliklari nelerdir,

İlginizi çekebilir

aft nasıl geçer

aft nasıl geçer, Ağız ve Dil Ağrısının Nedenleri Pamukçuk. Dudaklarınızda, dişetlerinizde, yanaklarınızın içinde, dilinizde, damağınızda …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir