Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

E Kodlu Katkı Maddeleri Zararlımıdır ?

Genel kategorisine
28 Ağustos 2012
eklenmiştir.

E Kodlu Katkı Maddeleri Zararlımıdır ?

Gıdalarda kullanılan katkı madde-lerinde bir standardın sağlanabilmesi için gıda katkı maddeleri uluslararası bir sistemle numa-ralandırılmıştır. Numaraların başında bulunan E harfi Europe (Avrupa) sözcüğünün ilk harfidir. Bir katkının E kodu taşıması, bu katkının üzerinde tüm güvenlik çalışmalarının tamamlandığını ve Avrupa Birliği’nin Bilimsel Gıda Komitesi tarafın-dan kodlanarak onaylandığını gösterir.