Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Egzersiz Yapmama Rağmen Kilo Veremiyorum, Neden ?

Genel kategorisine
11 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Egzersiz Yapmama rağmen Kilo Veremiyorum, Neden ?

Kişiler egzersiz programına başlayınca hemen kilo ver-meyi bekler ve hızla kilo verememekten yakınırlar. Vücut-larındaki değişiklikleri anlamadıkça egzersizle kilo verme-diklerini düşünmektedirler.
Egzersiz başlangıcında kilo vermemenin bir çok ne-deni vardır. Hareketsiz yaşam süren bireyler düzenli egzersiz programına başladıklarında vücut egzersiz stresine direnç göstermekte ve vücutta değişiklikler oluşmaktadır.
Vücut ağırlığı, aerobik egzersiz programının başlangıcı süresince değişmeyebilir, fakat vücut kompozisyonu değişebilir.
Egzersizin kas dokusu, kan hacmi, kas glikojen depolarını artırarak kilo artışı sağladığı bilinmektedir. Egzersizle yağ dokusu azalmakta, fakat vü-cudun diğer bölümlerindeki artış, kilo kaybını engellemektedir. Egzersiz programı devam ettikçe kilo kaybı başlamaktadır. Egzersizin ilk başlarında az veya hiç kilo verilmemiş gibi görünse de vücut kompozisyonundaki bu değişiklik arzu edilen bir durumdur. Çünkü vücut yağı kay-ba uğramıştır. Egzersize uyum sonucu oluşan bu değişiklikler 1 ay süre alabilmektedir. Daha sonra egzersizin gerektirdiği enerji kaybına bağlı vücut ağır-lığı azalmaya başlamaktadır.