Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

El Yıkama Kuralları

Genel kategorisine
31 Temmuz 2012
eklenmiştir.

El Yıkama Kuralları

Kendimizi ve çevremizdeki insanları bulaşıcı hastalıklardan koruma amacıyla almamız gereken önlemlerin başında el yıkama gelir.
El yıkamadaki asıl amaç ellerdeki mikropların enfeksiyon oluşturma-yacak düzeylere indirilmesini sağlamaktır.
Elleri sabun, deterjan veya dezenfektan kullanarak yıkamak en iyi temizlik yöntemidir. Sadece su kullanmak yeterli dekontaminasyon sağlayamaz.
El yıkanırken tüm takılar çıkartılmalı ve tercihen ılık su kullanılmalıdır. Sıcak su elleri tahriş eder ve mikropların vücuda girmesine zemin hazırlar.
Sabunların kuru tutulması önemlidir. Bunun için sabunluklar süzgeç-li olmalıdır. Uygun koşullarda kullanılmayan sabunlarda da hastalık yapıcı mikropların ürediği unutulmamalıdır.
Sıvı sabun kullanılıyorsa sabun kapları tam olarak boşaldığında te-mizlenip kurulanmalı ve daha sonra yeniden doldurulmalıdır.
Etkili bir el yıkama işlemi 30 saniye ile 1 dakikalık sürede gerçekleşti-rilir. Eller çok kirli ise bu süre 2-5 dakikaya kadar uzayabilir.
Eller sabun veya deterjan ile bileklere kadar köpürtülmelidir.
Sabun suyun altına tutularak köpüklerden temizlenmelidir. Köpük, mikropların sabun üzerine yerleşmesini kolaylaştırır.
Yıkama işlemi boyunca eller dirsek seviyesinden aşağıda tutulmalı-dır. Böylece kirli suların parmak uçlarından lavaboya akışı sağlan-mış olur.Eller yıkandıktan sonra mutlaka durulanmalı ve parmak araları dahil olmak üzere iyice kurulanmalıdır. Çünkü eller ıslak veya nemli kalır-sa bakteri bulaşması kolaylaşır.

Kumaş havlular nemli kalabildiğinden kontamine olabilirler. Sıcak hava püskürten kurutma sistemlerinin zaman kaybına neden olması, yeterince kurulama yapamaması, gürültülü olması ve dolaşan hava-nın kontaminasyonu nedeniyle yıkanmış ellere mikroorganizmaların yerleşmesine neden olması yüzünden önerilmemektedir.
Kağıt havlu ile el kurulamanın asgari süresi 7-9 saniye olmalıdır. Ka-ğıt havlu etkili kurulamanın yanı sıra, mekanik temizlemeyi de sür-dürür.
Unutulmamalıdır ki “doğru el yıkama” enfeksiyonlardan korunma ve enfeksiyon yayılmasını önleme açısından son derece ucuz ve etkili bir yöntemdir.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • elleri ykamak