Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Erusik Asit Nedir ?

Genel kategorisine
4 Eylül 2012
eklenmiştir.

Erusik Asit Nedir ?

Erusik asit, kolza (Brassica campestris) yağında bulunan uzun zincirli doymamış bir yağ asitidir. Kol-za yağında %20-45 oranında erusik asit bulunur. Bu oranda erusik asit içeren kolza yağının, deney hayvanlarının kalp dokularında değişimlere ve miyokartta önemli yağ birikimine neden olduğu saptanmıştır. Erusik asidin neden olduğu miyokarttaki yağ birikimi, yağları parçalayan enzimlere erusik asidin etkisinden kaynaklanmaktadır. Erusik asidin, mitokondrilerde uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonuyla ilgili enzim sistemini, asilkoenzim-A-dehidrogenaz enzimi basamağına kadar bozduğu düşünülmektedir. Bugün birçok ülkede erusik asit içermeyen kolza çeşitleri ıslah edilmiştir.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • erusik asit
  • erusik asit nedir