Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Fast-Food Besinler Tüketilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Genel kategorisine
1 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Fast-Food Besinler Tüketilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fast-food ürünlerin bilinçsizce özellikle ço-cuk ve gençler tarafından tercih edilmesi yeter-siz, dengesiz ve sağlıksız beslenme sorunlarına yol açabilmektedir. Fast-food ürünlerin sık tüke-tilmesi sağlığı olumsuz yönde etkiler. Bu etkiler şöyle özetlenebilir:
•    Fast-food ürünlerindeki yağın çoğu hayvansal kaynaklı olup, çoğun-lukla doymuş yağ asidi içerir. Bu ürünlerin sodyum, kolesterol ve özel-likle yağ miktarı diğer besin öğeleri yoğunluğuna göre daha fazladır.

•    Diyette yağdan gelen enerjinin artması başta koroner kalp hastalıkları ve kanser olmak üzere birçok kronik hastalık için risk faktörüdür.
• Bu yiyeceklerin posa içeriği düşüktür. Diyet po-sasının yetersizliği ise kolon ve rektum kanseri riskini artıran faktörlerdendir. Fast-food resto-ranlarda tüketilen besinler A vitamini, C vitamini ve kalsiyum yönünden yetersizdir.
•    Sağlıklı yaşamın sürdürülmesinde tüketilen be-sinler kadar bu besinlere uygulanan hazırlama ve pişirme yöntemleri de önem taşımaktadır.   Fast-food besinlere daha çok ızgara ve kızartma yön-temleri uygulanmaktadır.
•    Derin yağda kızartma yöntemi de fast-food res-toranlarda sıkça kullanılmaktadır.  Bu yağlar 10-12 saat kullanıldığından kimyasal ve fiziksel değişikliklere uğramakta ve çabuk bozulmaktadırlar. Yağda kızartılmış yiyeceklerin sık ve sürekli tüketimi, kardio-vasküler ve sindirim sistemi hastalıkları ile kanser riskini artmaktadır.
• Fast–food beslenme şeklinde kolalı içecekler, çay ve kahve sıklıkla tüketilmektedir. Bu içecekler-de bulunan tanenler besinlerde bulunan demirin bağlanmasına ve vücutta demirin emiliminin azal-masına neden olurlar. Ayrıca bu tür kafeinli ice-ceklerden fazla miktarlarda tüketimi idrarla kalsi-yum atımını hızlandırır.
•    Ayaküstü beslenme sisteminde yer alan yiyeceklerin bir bölümüne ön hazırlama sı-rasında tuz eklendiğinden sodyum içerikleri yüksektir.
•    Ayaküstü tüketilen gıda maddelerinin hij-yenik koşullarda yapılmaması, enfeksiyon riskini artırmaktadır.
Tüm bunlar göz önüne alındığında;
•    Bir öğün fast-food yeniyorsa günün diğer öğünlerinde besin seçimin-de dikkatli olunmalıdır.
•    Daha çok fırında pişmiş ve ızgara besinler  ve et sandviçlerinin yanı sıra, tavuklu ve balıklı sandviç seçenekleri tercih edilmelidir.
• Kalsiyum içeren ayran ve sütlü tatlılar ve vitaminlerden zengin olan meyve suları, meyve salataları ve az yağlı salatalar tercih edilmelidir.