Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Favizm Etkeni Ögeler Nelerdir ?

Genel kategorisine
1 Eylül 2012
eklenmiştir.

Favizm Etkeni Ögeler Nelerdir ?

Favizm, bazı insanların baklayı (Vicia faba) tüketmesini takiben etkisini gösteren ve hemolitik anemi, hemoglobinüri ve şok ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalık daha çok İtalya, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Mısır ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde görülmektedir. Favizm, ülkemizde daha çok Batı ve Güney Anadolu Bölgelerinde görülmek-tedir. Kuru bakla, tazeye göre daha az toksiktir.
Klinik ve biyokimyasal çalışmalar sonucunda bakladaki favizme yol açan etmen henüz saptanamamıştır. Ancak insan alyuvarlarındaki glu-koz-6-fosfat-dehidrogenaz enzimi eksikliği ile favizm arasında bir ilişki bulunduğu bildirilmektedir. Favizme neden olan etkenin, baklada bulunan visin adlı bir bileşiğin olduğu bildirilmiştir.