Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Fındık,Fıstık Kalp Hastalıklarında Koruyucu mudur ?

Genel kategorisine
5 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Fındık,Fıstık Kalp Hastalıklarında Koruyucu mudur ?

Protein ve bitkisel sıvı yağları içerdiklerinden dolayı bu besinler olduk-ça yararlıdır. Ancak aşırı tüketimi yağ alımını da arttıracağından aşırı tüke-tilmemelidir.