Anasayfa / Genel / Fluorozis Hastalığı Nedir ?

Fluorozis Hastalığı Nedir ?

Fluorozis Hastalığı Nedir ?

İçme suyu ile aşırı miktarda flor alınması, diş ve kemikleri etkileyen flu-orozise neden olabilir. DSÖ, florun 1,5 mg/L düzeyine kadar olan miktar-larını kabul edilebilir bulmuştur. Orta derecedeki miktarlar dişler üzerinde (dental) olumsuz etkiler oluştururken, uzun süre yüksek miktarlarda flor alınması potansiyel olarak ağır iskelet problemlerine yol açabilir. Paradok-sik olarak, düşük miktarlarda flor alımının dental taşıyıcılığı önlediği tespit edilmiştir. Klinik dental fluorozis, dişlerde boyanma ve noktalanma ile ka-rakterizedir. Benzer şekilde, düşük proteinli diyet, malnutrisyon, vitamin A ve D eksikliği gibi durumlarda da dişlerde enemal opasiteler görülebilir. Ancak, 6 yaşından sonraki flor maruziyetleri dental fluorozise yol açmaz.
İskelet fluorozisinde flor, uzun vadede ilerleyici tarzda kemiklerde biri-kir. İskelet fluorozisinin erken belirtileri, eklemlerde ağrı ve hareket kısıtlı-lığıdır. Ağır olgularda kemik yapısı değişebilir, ligamentler kalsifiye olabilir ve ağrılar ortaya çıkar.
Akut yüksek doz flor maruziyeti ani karın ağrısı, aşırıtükürük salgılan-ması, bulantı ve kusmaya neden olabilir; nöbetler ve kas spazmları da görülebilir.

Fluorozisten etkilenen insanlar için genellikle birden fazla klor kayna-ğına maruziyet (besinler, su, endüstriyel atık gazlar, aşırı miktarda diş ma-cunu kullanımı) söz konusudur. Sudaki flor çoğunlukla jeolojik orijinlidir. Yüksek düzeyde flor içeren sular, genellikle yüksek dağların eteklerinde ve denizin jeolojik birikim yaptığı yerlerde bulunur.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir