Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Fluorozis Hastalığından Korunma Yolları

Genel kategorisine
29 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Fluorozis Hastalığından Korunma Yolları

İçme suyundan aşırı florun arındırılması pahalı ve zordur. Bu neden-le tercih edilen yöntem, kabul edilebilir flor düzeyine sahip güvenli su kaynaklarının bulunmasıdır. Güvenli suyun bulunamaması durumunda defloridasyon işlemine başvurulabilir. Anne sütündeki flor miktarı düşük olduğundan, annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeleri konusunda bilgilendirilmeleri de bir diğer korunma yöntemidir.