Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ HAPLAR

Cinsel kategorisine
19 Haziran 2012
eklenmiştir.

GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ HAPLAR
Nedir?
Kadınlık hormonlarını (östrojen ve progeste-ron) içeren haplardır. Her gün düzenli olarak alındığında gebelikten korur.

Nasıl Korur?
+Kadının yumurtalıklarından yumurta hücresi-ni gelişip atılmasını engeller.
+Rahim ağzındaki salgıyı koyulaştırarak er-kek tohum hücrelerinin rahmin içine geçme-sini önler.
Olumlu Yönleri Nelerdir?
+Doğru kullanıldığında %99 etkilidir.
+Bırakıldığında tekrar gebe kalınabilir.
+Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.
+Rahim ve yumurtalık kanserlerine karşı koru-yucudur.
+Adet ağrısını azaltır, adetleri düzenli hale getirir.
+Kansızlığı azaltır.

Olumsuz Yönleri Nelerdir?
+Geçici olarak ilk 3 ayda bulantı, kilo artışı, başağrısı, adet kanaması miktarında azal-ma, ara kanamalar ve lekelenme görülebilir.

+Anne sütünün kalitesini bozar ve miktarını azaltır.
+Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı ko-rumaz.

Kimler için uygundur?
+Her gün hap almayı hatırlayabilecek kadınlar
+Adet kanamaları fazla miktarda, düzensiz, aşırı ağrılı olan kadınlar
+Adet öncesi rahatsızlık yaşayanlar (gerginlik, başağrısı, vücutta sıvı tutulması)
+Henüz kürtaj olmuş veya kendiliğinden dü-şük geçirmiş kadınlar
+Yeni doğum yapmış ancak emzirmeyen ka-dınlar (3 haftadan sonra kullanabilirler)

Kimler için uygun değildir?
+Meme kanseri, tanısı ya da şüphesi olanlar
+Nedeni bilinmeyen vajinal kanaması olanlar
+35ve daha yukarı yaşta olup günde 15’den fazla sigara içen kadınlar
+Damar sertliği, damar tıkanıklığı, tansiyonu yüksek (kan basıncı >160/100 mm/hg) ve felç öyküsü olanlar
+Karaciğer hastalığı olanlar (hastalık devam ettiği sürece)
+Şeker hastaları, safra kesesi hastalığı olan-lar
+Yeni ameliyat geçirmiş ya da ameliyata hazır-lananlar
+Emziren anneler
+Migren
+AIDS olup anti retro viral tedavi alanlar

Nasıl Kullanılır?
Hapa başlamadan önce bir sağlık kuruluşun-dan MUTLAKA DANIŞMANLIK alınmalıdır.

+Hap adetin ilk 5 günü içinde alınmaya baş-lanmalıdır. Ek yönteme gerek yoktur.

+Kullanılan hap 28’lik paketlerdeyse, paket bitene kadar her gün bir tane hap içilir. Paket bitince, ara vermeden yeni bir pakete baş-lanır, adet beklenmez.

+Kullanılan hap 21’lik paketlerdeyse, üç hafta boyunca her gün bir tane hap alınır, 21 tane hap bittiğinde 7 gün ara verilip, yeni bir pa-kete başlanır, adet beklenmez.

+Hap alınması 1 gün unutulursa, unutulan hap hatırlandığı anda alınmalıdır. Daha son-raki hap her zaman içildiği vakitte alınır. Hap alınması üstüste 2 gün unutulursa en geç 72 saat içinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Dikkat! Hap kullananlarda;
+Şiddetli göğüs ağrısı, karın ağrısı, bacak ağ-rısı, baş ağrısı ve görmede bulanıklık olursa,
+Adet kesilmesi ya da beklenmeyen vajinal ka-nama olursa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.