Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

gebeliği yönleyici rahim içi araçlar

Cinsel kategorisine
17 Haziran 2012
eklenmiştir.

gebeliği yönleyici rahim içi araçlar
(RİA, Alet, Spiral)

Nedir?
Rahmin içine yerleştirilen küçük, plastik bir araçtır. Bakır ve hormon içeren tipleri vardır.

Nasıl Korur?
Erkek tohum hücrelerinin kadın yumurta hücresini döllemesini engeller.

Olumlu Yönleri Nelerdir?
+%98 etkilidir. Uzun süre gebelikten korur.
+Bakırlı olanlar 10 yıl korur. Bir kere uygula-nınca gebelikten korunmak için başka bir şey gerektirmez.
+Çıkartıldığında hemen gebe kalınabilir.
+Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.
+Hiçbir ilaçla etkileşimi yoktur.

Olumsuz Yönleri Nelerdir?
+Mutlaka bir sağlık kuruluşunda uygulanması gereklidir.
+Bazı kadınlarda uygulama ve çıkarma işlemi ağrılı olabilir.
+Uygulamayı takibeden ilk aylarda kasık ağrı-sı, lekelenme ve adet miktarında artam veya adet süresinde uzama olabilir.
+Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı ko-rumaz.

Kimler İçin Uygundur?
+Uzun süre korunmak isteyenler
+İleri yaşta olup sterilizasyon istemeyenler
+Yeni doğum yapmış emziren kadınlar
+Kürtaj olmuş ya da kendiliğinden düşük yap-mış kadınlar
+Diğer yöntemleri kullanmakta zorluk çekenler

Kimler İçin Uygun Değildir?
+Gebeler ya da gebelik şüphesi olanlar
+Kısa (bir yıldan az) sürede yeniden çocuk sahibi olmak isteyenler
+Adetleri aşırı ağrılı ve adet kanaması çok fazla olan kadınlar
+Rahminde veya diğer üreme organlarında kronik iltihap bulunanlar
+Rahminde veya diğer üreme organlarında yapısal bozukluğu olanlar
+Rahminde veya diğer üreme organlarında kanser olanlar
+Birden fazla cinsel eşi olanlar (kendisinin veya eşinin)

Nasıl Uygulanır?
Rahim içi araç (RİA) uygulatmadan önce bir sağ-lık kuruluşundan MUTLAKA DANIŞMANLIK alınmalıdır.

+Eğitilmiş sağlık personeli tarafından gebe olunmadığından emin olunan herhangi bir za-manda rahmin içine yerleştirilir.

+Kullanım süresi sonunda RİA değiştirileceği zaman ara vermeden hemen yenisi uygulanabilir; rahmi dinlendirmeye gerek yoktur.

+Herhangi bir yakınma yoksa, RİA uygulan-dıktan sonra ilk kontrole 1’inci ayın sonun-da, diğer kontrollere yılda 1 kez gidilme-lidir.

DİKKAT!

RİA ile korunurken:

+Karında aşırı ağrı,
+Anormal (renkli kokulu) vajinal akıntı,
+Normal adetin iki misli kanama veya düzen-siz kanamalar,
+Aracın düştüğünden veya kısmen rahimden hazneye doğru çıktığından şüpheleniliyorsa,

+Beklenen adette 10 günden fazla gecikme varsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvu-rulmalıdır .