Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Giardiyazis

Hastalık kategorisine
4 Haziran 2012
eklenmiştir.

Bir protozoon olan Giardia intestinalis’in (Giardia lamblia) neden olduğu hastalığa Giardiyazis denir.

Bu parazitin yaşam döngüsünde trofozoit ve kist formu bulunur. G.lamblia insana has bir parazittir.

Giardiyozda parazit kaynağı, vücutlarında bu paraziti barındıran insanlardır. Parazit, bu kişilerin dışkıları ile dışarı atılır. Dış ortamda trofozoitler yaşamlarını yitirirken kistler uzun süre canlı kalır. İnfeksiyon, parazitin dört çekirdekli olgun kistlerinin ağız yoluyla alınmasıyla oluşmakta ve on kadar kist bile infeksiyona neden olabilmektedir. Bulaşık yiyecek ve içeceklerle veya bulaşlı parmaklarla ağızdan alınan Giardia kistleri mide ve bağırsak öz sularının etkisi ile açılırlar ve içlerinden açığa çıkan trofozoitler özellikle duedonum olmak üzere ince barsak çeperine yapışırlar. Mukozaya yapışan parazitler hem yapıştığı bölgedeki yüzeyi harap eder, hem de o bölgedeki besin emilimini engeller.

Giardia enfeksiyonları dünyanın her bölgesinde ve tüm yaş gruplarında görülebilmekle birlikte, bu parazitin yol açtığı hastalığa çocukluk yaşlarında daha sık rastlanmaktadır.

Enfeksiyon, semptomsuz seyredebileceği gibi kısa dönemli akut ishal veya vakaların çoğunda olduğu gibi yağlı, yumuşak dışkılama, karında şişkinlik ve gaz, kramp şeklinde karın ağrısı, epigastirik bölgede duyarlılık ve malabsorbsiyon sendromu gibi belirtilere neden olabilir.

Giardiyoz’un tanısı, dışkı örneklerinde kistlerin ve trofozoitlerin görülmesiyle konabilir. Tanı için ayrıca serolojik testler de yapılabilmektedir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.