Anasayfa / Genel / Gıda Maddeleri Nerde Kullanılır ?

Gıda Maddeleri Nerde Kullanılır ?

Gıda Maddeleri Nerde Kullanılır ?

Günümüzde besinlerin üretim ve tüketim ilişkileri gıda katkı maddele-rinin kullanımını teknolojik bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. En-düstrinin gelişmesi ile besin üretiminin ve işlenmesinin artması gıda katkı maddeleri kullanımını da artırmıştır. Ev dışında çalışanların artması, bes-lenme alışkanlıklarının değişmesi, besin hazırlama için az zaman kalma-sı veya besin hazırlama için az vakit harcama isteği yarı-hazır veya ticari olarak tamamen hazırlanmış olan besin üretimini teşvik etmiş, bu da gıda katkı maddeleri kullanımını kaçınılmaz kılmıştır.
Günümüzün en önemli konularının başında besin güvencesinin ve be-sin güvenliğinin sağlanması gelmektedir. Gıda güvencesi insanlara, sür-dürülebilir, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak çeşitlilik ve mik-tarda ve ekonomik olarak erişilebilir gıda arzı olarak tanımlanabilir. Besin güvencesinin sağlanmasında besin üretiminin artırılması ve üretilen be-sinlerin kayıplarının önlenmesi, besinin bol bulunduğu dönemden daha az bulunduğu döneme kalitelerini koruyarak saklanması ve raf ömrünün uzatılması önem kazanmaktadır. Bu durumda da gıda katkı maddeleri kul-lanımı kaçınılmaz olmuştur.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir