Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Gıda Maddelerinin Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Genel kategorisine
21 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Gıda Maddelerinin Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- İnsan sağlığına zararlı olmamalı ve bu yasalarla belirlenmiş olmalıdır. 2- Kullanımında teknolojik zorunluluk bulunmalıdır.
3- İzin verilen besinlerde ve izin verilen miktarlarda kullanılmalıdır. 4- Besinin besin değerini azaltmamalıdır.
Gıda katkı maddeleri kalitenin korunması amacıyla kullanılmalı, kötü kaliteyi gölgelemek amacıyla kullanılmamalıdır.
Gıda katkı maddeleri doğal, doğala özdeş veya yapay olabilir.
Doğal katkı maddeleri : Pancar suyundan elde edilen kırmızı renklen-dirici gibi (E162)
Doğala özdeş katkı maddeleri: Doğadakinin insan tarafından yapılan ikizidir. Vanilya gibi
Yapay katkı maddeleri: İnsan tarafından yapılmıştır.Doğada bulunmaz. Sakkarin gibi