Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Gıda Maddesi Nedir ?

Genel kategorisine
21 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Gıda Maddesi Nedir ?

Gıda katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde şöyle tanım-lanmaktadır:
•     Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham ya da yardımcı maddesi olarak kullanılmayan,
•     Tek başına besleyici değeri olan veya olmayan,
•Seçilen teknoloji gereği kullanılan,

•     İşlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede bulunabilen,
•     Gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişiklik-lere engel olmak ve düzeltmek amacıyla kullanılan maddelerdir.