Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Gine Kurdu Hastalığından Korunma Yolları

Genel kategorisine
18 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın eradikasyonu için sağlık eğitimi, hastalığın yayılmasını önleme, yeni vakaların tespiti ve tedavisi, sağlıklı su sağlanması, su kaynaklarının kimyasallarla muamale edilmesi ve kaynak sularının filtreden geçirilmesine yönelik programlar uygulamaktadır.