Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Gırtlak Ağrısı

Genel kategorisine
10 Mart 2012
eklenmiştir.

Gırtlak Ağrısı

Gırtlak ağrısının bir çok nedeni vardır. Grip, nezle vs. gibi rahatsızlıkların yanı sıra daha ciddi rahatsızlıkların başlangıcıdır. Gırtlak ağrısı nedenleri ve tedavisi için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.

Akut nezleli larenjit gibi sık görülen basit gırtlak iltihabında ses kısıklığı yaygındır; ses tellerinin ciddi bir biçim­de etkilendiği bazı olgularda ses bütü­nüyle yitirilebilir (afoni). Hasta boğazı­nın derinliklerinde güçlü bir yanma ve kuruma duyumsar. Boğazmda yabancı bir cisim varmış duygusuna kapılır ve boğazındaki “gıcığı” temizlemeye çalı­şır. Önemli bir belirti de kuru, rahatsız­lık verici bir öksürüktür; hasta bir süre sonra balgam çıkarmaya başlar.
NEDENLERİ
Hastalık, ısı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkar; soğuk, toz ve duman ko­laylaştırıcı etkenlerdir. Üşütme de başlatıcı olabilir: Hava burun boşlukların­dan geçerken ısınır ve tozlardan, pislik­lerden arıtılır; burun solunumu engel­lendiğinde, tozlar doğrudan gırtlağa ulaşarak iltihaba yol açabilir.
Akut nezleli larenjit genellikle ken­diliğinden kısa sürede iyileşir, ama mesleklerinde sesini kullananlar için ciddi sonuçlara yol açabilir.
Bazen ağır gidişli olabilen bir biçim de grip larenjitidir.
Bu hastalığın etkeni bir virüstür ve daha önce açıklanan nez­leli biçim hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Başka mikropların hastalık etkeni olan virüse eklenmesiyle belirtiler ağırlaşabilir. Genellikle özel­likleri nezleli biçime benzeyen ve grip enfeksiyonu sırasmda ortaya çıkan bir gırtlak iltihabı biçimidir. Ses yitimi, yanma, öksürük gibi belirtileri vardır. Ama uzman bir hekimin muayenesinde, nezleli biçimde olduğu gibi şiş ve ödenıli görünen mukozada küçük da­marlardan oluşan bir damar ağı ve ka­nama eğilimi saptanır, özellikle yaşlı ve zayıf düşmüş kişilerde sık olmak üzere iltihabı süreç, alt solunum yolları­na yayılarak kanamalı bir soluk borusu-bronş iltihabına neden olur.
Ülserli ya da şiddetli ödem ve şişlik­le seyreden daha ağır gırtlak iltihabı tür­leri de vardır. Larenjitler kızamık, tifo ve frengi sırasında da ortaya çıkabilir.
Gırtlak ödemi enfeksiyona ya da alerjik kökene bağlı olarak gelişebilir. Gırtlağın bazı bölgelerinin bağdokusu sıvı emerek (serum ve hücre) şişer ve gerilir. Ödemler arasında en yaygın ola­nı epiglot (besinlerin gırtlağa kaçmasını önleyen kapakçık) ödemidir; yutmayı güçleştirir ve ağır olgularda solunumu engeller. Ses tellerindeki Ödemler özel­likle ses tellerinin alt yüzlerini etkileye­rek solunum güçlüğüne ya da nefes dar­lığına neden olurlar. Bu da ağır bir bo­ğulma tehlikesi yaratabilir.
Gırtlakta apse ve flegmon da (ço­ğunlukla ülserleşmeye ya da apseye yol açan bağdokusu iltihabı) gelişebilir. Bu­nun sonucunda kulaklara da yayılabilen çok şiddetli boğaz ağrısı ortaya çıkar, yutma ve solunum güçleşir. Ayrıca ateş ve vücut genelinde başka bozukluklar görülür.
TEDAVÎ
Bütün gırtlak iltihabı olgularında sigara içmemek ve olabildiğince az konuşmak gerekir. Hekim hastalığın yapısını ay­dınlattıktan sonra, uygun bir tedavi uy­gular. Tedavi, ağızdan ya da iğneyle verilen aşın kanlanmayı giderici ve ilti­hap önleyici ilaçlar ile solunum yoluyla ya da aerosol biçiminde yerel olarak ve­rilen kanlanma giderici, ağrı kesici, mu-kus salgısını sulandırıcı ve kortizonlu ilaçlardan oluşur. Antibiyotik tedavisi çok az uygulanır.
Gırtlak ödeminde ilaçlar yetersiz kaldığında, trakeotomi (soluk borusu­nun delinmesi) gerekebilir. Böylece gırtlak tıkanıklığını gidermek için yeni bir solunum yolu sağlanır. Ödemlerin başlangıç evresinde ya da hafif olduğu durumlarda, toplardamar içine kortizon ve türevleri yüksek dozlarda verilir. Bu yolla ödem çözülebilir.
Apse ve flegmon (çoğunlukla ülser­leşmeye ya da apseye yol açan bağdo­kusu iltihabı) olgularında, hekim antibi­yotik tedavisi uygular ve gerekirse birikmiş olan irin kütlesi cerrahi olarak açılır.
KRONİK LARENJÎT
Yeterince tedavi edilmeyen ya da önemsenmeyen bir akut gırtlak iltihabı kronikleşebilir. Bu durum özellikle sü­rekli üşüten, sinüs iltihabı olan ya da sesini çok kullananlar (seyyar satıcılar, hatipler, öğretmenler) ile aşırı sigara içenlerde görülür. Ses fiz tonlarını yiti­rerek zamanla azalır, giderek inatçı bir hal alan öksürük görülür. Bazı olgular­da öksürükle birlikte az miktarda bal­gam ya da kan çıkarılır.

VİRÜSLER
Virüslerin en sık sebep olduğu boğaz ağrısı soğuk algınlığı sırasında görülen ve burun akıntısı, kaşıntı, hapşırık, vücutta kırgınlık ve ağrı ile birlikte olan ağrısıdır ve bilinen yüzlerce çeşit virüsün biri hastalığın sebebidir.Vücut virüslere karşı antikor üreterek yaklaşık bir hafta içinde hastalığı yener. Boğaz ağrısı kızamık, su çiçeği, boğmaca ve krup gibi başka viral hastalıklara da eşlik edebilir. Boğazdaki aftlar ve ateş kabarcıkları da oldukça ağrılı olabilir.
Enfeksiyöz mononükleozis denilen özel bir viral enfeksiyonun iyileşmesi bir haftadan uzun sürebilir. Virüs lenf sistemi içine yerleşerek bademciklerde, boyunda, koltuk altında ve kasıkta şişlikler oluşturur. Bu hastalık boğazda şiddetli ağrı ile birlikte bazen solunum güçlüğü, karaciğer rahatsızlığı ve buna bağlı sarılığa sebep olabilir. Ayrıca 6 hafta veya daha uzun sürebilen şiddetli yorgunluğa sebep olur.
Bu hastalık buluğ çağı veya genç erişkin dönemindeki kişileri etkiler. Hastalık tükürük ile bulaştığı için ‘öpüşme hastalığı’ olarak da isimlendirilir. Hastalık ayrıca ağız-el, el-ağız yoluyla veya aynı havlu veya çatal bıçak kullanılması yolu ile de bulaşabilir.

BAKTERİLER
Boğaz ağrısı çeşitli tip streptokoklar tarafından da oluşturulabilen bir hastalıktır. Bu hastalık aynı zamanda kalp kapakçıkları ve böbrekleri de etkileyebilir. Streptokoklar ayrıca bademcik enfeksiyonu, zatürre, sinüzit ve kulak hastalıklarına da yol açabilir.
Tüm bu ciddi komplikasyonlar sebebi ile streptokokların yol açtığı boğaz ağrısı antibiyotik ile tedavi edilmelidir. Bakteriyel boğaz ağrıları genellikle soğuk algınlığından daha uzun süren hastalık yaparlar. Streptokokların yaptığı hastalık muayene ile tanınamıyorsa boğaz kültürü yapılması gerekebilir.
Son zamanlarda kullanılmaya başlayan ‘strep testi’ 24 saatlik kültürde üreme süresine kıyasla 15 dakika içinde streptokok enfeksiyonu varlığını gösterebilir. Bu testlerin pozitifliği doktorun antibiyotik yazmasına sebep olabilir.
Tonsillit boğazın her iki tarafında yer alan bademciklerin iltihabıdır. Yaşamın ilk 2-3 yılında bu dokular enfeksiyonu yakalar ve çocuğun kendi savunma sistemini yaratmasına yardımcı olur. Sağlıklı bademcikler enfekte kalmaz ve tonsillit sebebi ile sık sık boğaz ağrısı geçirme bademcikteki iltihabın tam olarak tedavi edilmediğini gösterir. Son yıllarda yapılan bir çalışma sık sık tonsillit atağı geçirmekte olan çocukların (bir kaç yıl boyunca senede 3-4 tonsillit atağı) bademciklerinin cerrahi bir operasyonla çıkartılmasından sonra daha sağlıklı olduklarını göstermiştir.
Burun veya sinüslerdeki enfeksiyonlar da boğaz ağrısına sebep olabilir çünkü içinde bakteri olan hastalıklı akıntı boğaza doğru gittiği için hastalığı buraya taşır.

TAHRİŞ
Soğuk kış aylarında kuru ısı özellikle sabahları, tekrarlayıcı ve yanıcı şekilde bir boğaz ağrısına sebep olur. Bu durum odanın nemlendirilmesi ve sıvı alımının artması ile düzelir. Burun tıkanıklığı olan ve sürekli ağızdan nefes alan hastalarda da boğaz kuruluğu oluşur.Bu hastalarda burun muayenesi ve tedavisi gerekmektedir.
Sabahları oluşan seyrek bir boğaz ağrısı sebebi de mide asit salgısının ağız ve boğaza geri gelmesi ve buna bağlı tahriş ağrısıdır.Bunun tedavisi ise yatarken başın ayak hizasından biraz daha yüksek olmasına dikkat etmektir. Ayrıca yatmadan 1-2 saat öncesinde bir şey yememeye dikkat etmek gerekir. Doktora görünmenizde yarar vardır.
Endüstriyel kirlilik ve kimyasal maddeler boğaz ve burunu tahriş ederler ancak en sık ve rahatsız edici hava kirliliği sebebi sigaradır. Alerjik veya içindeki maddelere duyarlı olan insanları rahatsız eder.
Sesini çok fazla zorlayan bir insan (örneğin bir spor karşılaşmasında) de boğaz ağrısından yakınır ve bu ağrının sebebi ses tellerinin zorlanması ve ses tellerine kötü muameledir. İyi eğitilmiş ve deneyimli spikerler ve şarkıcılar seslerini ve boğazlarını bu şekilde zorlamamasını öğrenirler. Yüksek sesleri boğaz kaslarını zorlamadan derin nefes alıp karın ve göğüs kafesi kaslarını kullanarak çıkarırlar.
Boğaz, dil ve gırtlak tümörleri de genellikle uzun süre sigara ve alkol içimi ile ilgilidirler. Bazen kulağa yayılabilen boğaz ağrısı ve yutkunma zorluğu böyle bir tümörün semptomları olabilir.
Sıklıkla boğaz ağrısı çok hafif ve kroniktir ve hasta tarafından fark edilmeyebilir. Diğer önemli semptomlar arasında ses kısıklığı, boyunda kitle, açıklanamayan kilo kaybı ve /veya tükürükte kan olması sayılabilir.
Bu hastalıkta tanı kulak, burun ve boğaz üzerinde uzmanlaşmış doktorların şüpheli bölgeleri gösteren özel aynalar ve teleskopik aletlerle yapacağı muayene ile konabilir.

BOĞAZ AĞRIMI NASIL TEDAVİ EDEBİLİRİM?
Soğuk algınlığı sebebi ile oluşan boğaz ağrısı şu önlemlerle rahatlatılabilir:
Sıvı alımınızı arttırın
Yatak odanızın havası nemli olsun
Tuzlu su ile günde bir kaç kez gargara yapın
Asetaminofen gibi hafif ağrı kesiciler kullanın.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİYİM?
Boğaz ağrısı ciddi ise, soğuk algınlığının normalde geçeceği 5-7 günde geçmemişse, alerji veya tahriş edici bir maddeye bağlı değilse tıbbi yardım almalısınız. Aşağıda yer alan bulgu semptomlar varsa doktorunuzu görmeniz gerekmektedir :
Ciddi ve uzamış boğaz ağrısı
Soluk almada ve yutkunmada güçlük
Ağzı açmada güçlük
Kulak ağrısı, eklem ağrıları
Döküntü, ateş
Tükürükte kan
Sık tekrarlayan boğaz ağrısı
Boyunda kitle
2 haftadan uzun süren ses kısıtlığı

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • gırtlak ağrısı
  • gırtlakta ağrı ve yanma sebebleri