Anasayfa / Göz / Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı

Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı

Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı

Göz yaşı kanalı alt ve üst göz kapaklarındaki iç kısımlardan başlayan bir kanaldır. Göz yaşı kanalı tıkanıklığı, göz yaşı kanalı tıkanıklığı belirtileri ve göz sağlığıyla ilgili herşeyi sitemizden bulabilirsiniz.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı nedir? Kişi kendisinde böyle bir rahatsızlık olduğunu hangi belirtilerden anlar?
Gözlerimiz kaş altında bulunan gözyaşı bezinden salgılanan bir sıvıyla beslenir. Bu sıvı hem gözün ön tarafını yıkar, kurumasını önler hem de içerisindeki maddelerle göz ön yüzünü besler ve korur. Gözyaşı sıvısı işlemini gördükten sonra Gözyaşı Kanalına girerek oradan burun içine oradan da boğazımıza doğru akar. Bu işlem gün içinde devamlı tekrarlanır. Eğer Gözyaşı kanal tıkanıklığı var ise bu sıvı kanal içinden dışarıya doğru akar. Gözde sulanma ve çapaklanma oluşur. Kanal içi mikrop kapar ise gözyaşı kesesi şişer. Şişen kese göz ile burun arasında dışarıdan rahatlıkla görülebilir. Hastalar gün içinde devamlı sulanmadan ya da çapaklanmadan hatta rüzgâra çıkınca gözlerinin sulanmasından şikâyetçidirler.

Geçmiş yıllarda hastalığın tedavisi ne şekilde yapılıyordu? Bu tedavi veya tedavilerden kesin sonuç almak mümkün oluyor muydu?
Şunu unutmamak gerekir ki gözyaşı kanal tıkanıklığının cerrahi dışında bir tedavisi yoktur. Sulanma ve çapaklanma hatta gözyaşı kese şişliği ilaç verilerek geçirilebilir. Ama kanal tıkanıklığı devam ettiği için tüm bulgular kısa sürede tekrarlayacaktır. Hastalık geçmişte cerrahi olarak iki şekilde tedavi edilebiliyordu. Birinci yöntemde ameliyat göz kapağı ile burun arasındaki kese üzerinde cilt açılarak yapılır. Kese bulunur gözyaşı kesesinden burun içersine kemik genişletilerek yol açılır. Bu işlemde ciltte yaklaşık 1cm boyunda kesi ve dikişler vardır. Ameliyatın adı kısaca ‘DSR’ olarak adlandırılır. İkinci yöntemde ameliyat burun içinden yapılır.‘Endoskopik DSR ‘ dediğimiz yöntemdir. Burun içinden kemik ve kese açılır ciltte dikiş gerektirmez.

Dikişli yapılan gözyaşı kanal ameliyatının yani DSR’nin başarı şansı yüksektir. Tüm işlem görerek yapılır. Burun içinden yapılan gözyaşı kanal ameliyatının Yani Endoskopik DSR’nin başarı şansı ise düşüktür. Çünkü kese içi görülemez. Gözyaşı kesesinin içindeki bozukluklar bu yöntemle düzeltilemez. Fakat gözyaşı kesesi değil de burun içinde kanalda bir tıkanıklık varsa başarı şansı yüksektir.

Tedavi edilmediği durumlarda karşılaşılacak sorunlar nelerdir?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığı tedavi edilmezse gözyaşı kesesi ve gözyaşı yolları mikropla dolar. Bu mikroplar göz, kapak ve çevre dokular için tehlike oluşturur. Hatta mikrop yayılırsa menenjit, böbrek hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan hastalarda katarakt ameliyatı yapmak bile bir risk oluşturur.

Gözyaşı kanal tıkanıklığında lazer tedavisi yeni bir uygulama mıdır?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığında Lazer tedavisi yeni bir uygulamadır. Multidiod Laser DSR diye adlandırdığımız bu cerrahi yöntem yukarıda anlattığımız iki yöntemin birleştirilerek dikişsiz bir şekilde lazerle yapılmasıdır.

Diğer tedavilere oranla avantajları nelerdir?
Multidiod Lazer DSR yönteminde laser probu göz kapağında bulunan punktum adını verdiğimiz göz yaşı deliklerinden girer, gözyaşı kesesini geçer ve kese ile kemik arasındaki kapanmış yolu Diod Lazer kullanarak açar. Bu nedenle dikiş işlemi yoktur. Aynı zamanda bu işlem burun içinden endoskopla izlenir. Açılacak olan kanalın büyüklüğü yeterli boyuta ulaştığında işlem sonlandırılır. Diğer iki yöntemde olan kanama şikayeti Multidiod Laser DSR de neredeyse hiç yoktur.

Başarı oranı nedir?
Multidiod laser DSR tecrübeli bir cerrahta yüksek başarı oranına sahiptir.
Uygulama hangi yaştan itibaren yapılabilir ve sınır yaş hangisidir?
Uygulama 2 yaşından itibaren yapılabilir. Üst yaş sınırı yoktur. Ameliyat olması gereken hastalarda iyi bir muayene sonrasında Multidiod Laser DSR yapılabilir.

Uygulama kimlere hangi nedenlerle yapılamaz?
Gözyaşı kanalının en ucunda kapaklarda bulunan punktum adını verdiğimiz giriş deliği yoksa bu işlem uygulanamaz. Öncelikle punktumların cerrahi olarak açılması gerekir. Gözyaşı kanalına gelmeden önce alt ve üstte birer adet kanalcık (kanalikül) vardır. Bu kanalcıklarda tıkalı ise Laser DSR yapılamaz. Bu iki durumda diğer DSR yöntemleri de zaten yapılamaz. Öncelikle punktum ya da tıkalı olan kanalcıkların açılması gerekir. Fakat bu iki durumda seyrek rastlanan hastalıklardır. Kısacası Multidiod Laser DSR Gözyaşı kanalı tıkalı olan hastaların çok büyük bir çoğunluğunda yapılabilir. Gereken tek şey uzman bir hekimin tüm bu konulara dikkat ederek, iyi bir muayene yaparak bu cerrahiye karar vermesidir.

Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı

Göz yaşı kanalı tıkanıklığı en sık bebeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda görülür. Göz yaşı burna geçemediğinden, göz kapağından yanağa doğru akar. Göz yaşı kanalı tıkanıklığı, gözde sık sık enfeksiyona da (gözün mikrop kapması) neden olur.

Göz yaşı kanalı tıkanıklığının ve enfeksiyonun belirtileri

Yaşarma
Gözde sık sık çapaklanma
Burun köküne basmakla, göze iltihap gelmesi
Burun kökünün yan tarafında şişme

Bebeklerde göz yaşı kanal tıkanıklığının tedavisi

İlk 1 yıl masaj uygulaması yapılır. Masaj burun kökünden, aşağı doğru sıvazlama şeklinde uygulanır. Günde 4 kez,15’er defadan bu masaj hareketini yapmak gerekir. Masajla kendiliğinden kanalın açılma ihtimali %95 civarındadır.
Gözde çapaklanma oldukça antibiyotikli göz damlaları kullanılır.
1. yılın sonunda, yaşarma geçmezse kanal kendiliğinden açılmadı demektir. O zaman “sondalama” denen işlem yapılır. İlk sondalamadan sonra yaşarma şikayeti geçmezse, 2 ay sonra 2. bir sondalama daha yapılır.
2. sondalama ile de yaşarma geçmezse, bu kez 3 yaşın dolması beklenir ve “dakriyosistorinostomi” denen ameliyat yapılır.
Erişkinlerde göz yaşı kanal tıkanıklığının tedavisi

Erişkinlerde kanal tıkanıklığının tek yolu dakriyosistorinostomi ameliyatıdır.

Dakriyosistorinostomi ameliyatının yapılışı

Genel anestezi altında burun köküne yaklaşık 1 cm’ik bir kesi yapılır.
Burun kemiğinden 1×1 cm’lik bir parça çıkartılır.
Göz yaşı kesesinden burun boşluğuna direk geçiş oluşturulur.
Bu geçişi açık tutmak için silikon bir tüp punktumlardan geçirilebilir/gerek olmayabilir.
Cillteki kesi dikişlerle kapatılarak işlem sonlandırılır.
Dakriyosistorinostomi ameliyatının doğurabileceği sorunlar (komplikasyonlar)

Yara yerinin mikrop kapması
Kanalın tekrar tıkanması
Dakriyosistorinostominin karnesi

Anestezi şekli: Tercihen genel anestezi, burun çevresine uyuşturucu iğnelerle de yapılabilir.
Ameliyat süresi: 30-45 dakika
Bandaj: Göz bandajlanır. Bandaj ertesi gün açılır.
Ameliyat sonrası: Göz çevresinde şişlik ve morluk, 5-7 gun sürer.
Dikişler: 5 gün sonra alınır.
İşe dönüş: Dikişler alındıktan sonra
Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra
Göz damlaları ve pomad: Dikişlerin üstüne antibiyotikli pomad 1 hafta, göze antibiyotikli ve kortizonlu damla 1 ay

Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının belirtileri nelerdir?
Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının belirtileri sulanma, çapaklanma, enfeksiyon, ciltte tahriş ve gözyaşı kesesi bölgesindeki şişliklerdir. Hastalar ayrıca sürekli olarak gözlerini silmek zorunda kalmaktan şikayetçidirler.
Gözyaşı kanalı tıkanıklıkları nasıl tedavi edilir?
Göz sulanması yukarıda da anlatıldığı gibi birçok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle öncelikle altta yatan sebebin anlaşılması gereklidir ve bunun için detaylı bir göz muayenesi gereklidir.
Göz sulanmasının nedeninin göz yaşı kanalı tıkanıklığı olduğunun anlaşılması durumunda tedavi genellikle cerahidir. Tedavinin amacı gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında yeni bir yol açılmasıdır. Bu amaçla dakriyosistorini=ostomi ameliyatı uygulanır. Yeni açı¬an kanalın tıkanma ihtimali yüksek olan bazı olgularda bu kanala geçici süre ile durmak üzere silikon tüp yerleştirilir.
Bu tür ameliyatlar 3 şekilde uygulanabilmektedir:
1.Ciltten kesi yapılarak yapılan ameliyatlarda burun ile göz arasına bir cilt kesisi yapılır. Buradan girilerek burun ile gözyaşı kesei arasında yeni bir yol açılır. Başarı şansı en yüksek olan ameliyat şekli bu yöntemdir fakat ciltte iz bırakması nedeni ile hastalarda kozmetik endişe yaratabilmektedir.
2.Burun içinden endoskop yardımı ile yapılan ameliyatlarda endoskop yar∂ımı ile burun içerisinden girilerek gözyaşı kesesine doğru bir yol açılır. Kozmetk açıdan daha çok tercih edilen bu ameliyatın başarı şansı açık ameliyata göre biraz daha düşüktür.
3.Son yıllarda uygulanmaya başlayan yöntemde ise, gözyaşı kanalının göz tarafindaki ağzı olan kanaliküllerin içerisinden girilerek lazer yardımı ile ameliya gerçekleştirilmektedir (Transkanaliküler lazer dakriyosistorinostomi). Bu yöntemde, lokal veya genel anestezi altında gözyaşı kanalının ağzı genişletilerek lazer probu kanala yerleştirilir. Prob buruna doğru ilerletilir ve yan burun duvarına yaslanır. Bu noktada lazer çalıştırılır ve kanal ile burun arasında yeni bir pencere açılır. İşlem burun içerisinden endoskop ile sürekli izlenir ve pencerenin yeri ve büyüklüğü istenilen şekilde ayarlanana kadar dokular yakılarak yok edilir. Ardından kanala silikon tüp yerleştirilerek işlem sonlandırılır.
Lazer ile yapılan gözyaşı kanalı ameliyatının özellikleri nelerdir?
Lazer sistemi ile yapılan ameliyatların en önemli avantajı estetik kusur oluşturmamasıdır. Gözyaşı kanalının içerisinden ilerletilen lazer probu ile uygulanan bu ameliyatta tıkanıklık bölgesi herhangi bir cilt kesisi yapmadan giderilebilmektedir. Bu yöntem ayrıca cerrahi süresinin kısa olması nedeni ile avantajlıdır. Yöntemin diğer avantajları arasında, kanama olmaması, genel ve lokal anestezi ile uygulanabiliyor olması, gözyaşının emiliminde etkin olan gözyaşı pompa sistemini bozmaması, iyileşme döneminin kısa olması ve nüks eden tıkanıklıklara kolayca uygulanması gibi maddeler sayılabilir.
Bu yöntemin yüksek başarı oranlarına sahip olmasının en önemli nedeni olarak ameliyat bölgesindeki iyileşme cevabının az olması gösterilmektedir. Ayrıca, müdahalenin direkt açılacak olan yeni pencere bölgesine odaklanıyor olmasının ve çevre dokulara zarar verilmemesinin de iyileşmeyi azaltıcı etkisi olabilir.
Ek olarak, lazer sistemi ile yapılan müdahalenin başarılı olmasının diğer bir nedeni de yeni açılan pencerenin burun içerisinden görülerek uygun bir alana yerleştirilmesidir. Bu yöntem, endoskopik görüntüleme sayesinde, aynı seansta burun içi problemlerin çözümüne de imkân sağlamaktadır. Bu sayede daha geniş ve rahat bir noktadan oluşturulacak açıklığın fonksiyon görme şansı da artmaktadır.
Estetik kusur oluşturmaması, kısa cerrahi süresi, düşük komplikasyon oranı ve kısa öğrenme periyodu gibi nedenlerle lazer DCR cerrahisi günümüz göz hekimlerine birçok avantajı birlikte sunmaktadır.
Lazer ile yapılan gözyaşı kanalı ameliyatı her hastada aynı derecede etkili midir?
Kanal tıkanıklıklarının lokalizasyonu ve seviyesi cerrahi başarıyı doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda ameliyattan önce punktum ve kanaliküllerin durumu iyi değerlendirilmelidir. Ayrıca kapak şekil bozuklukları ve konjonktivaşalazi gibi fonksiyonel tıkanıklık yaratabilecek problemler de iyi incelenmelidir. Kısacası, iyi bir cerrahi sonuç için hastanın iyi değerlendirilmesi en önemli kuraldır.
Daha önce gözyaşı kanalı ameliyatı olmuş ancak tekrar tıkanmış olan hastalara lazer yapılabilir mi?
Yapılabilir. Bu tür hastaların tekrar cilt kesisi ile ameliyat edilmesi önceki nedbe dokuları nedeni ile daha zordur ve lazer sisteminin bu tür hastalarda bize avantaj sağlayabilmektedir.

GÖZYAŞI KANAL TIKANIKLIĞI NASIL TESPİT EDİLİR?

Detaylı bir muayene ile göz sulanmasının sebepleri kontrol edilir. Gözyaşı deliklerinden lavaj uygulaması yapılarak sıvı verilir, hastanın genzinden sıvı geliyorsa kanallar açıktır, aksi taktirde kapalıdır.

GÖZYAŞI KANALLARINDAKİ TIKANIKLIK NASIL AÇILIR?

Gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi cerrahidir. Ameliyatla gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında yeni bir geçiş yolu açılır. Bazı durumlarda iyileşme sırasında bu geçişin tıkanmasını engellemek amacı ile gözyaşı kanalına yerleştirilen slikon bir tüp ameliyattan iki ay sonra çıkartılır. Bu ameliyatta başarı oranı çok yüksektir.

DOĞUŞTAN GÖZYAŞI KANAL TIKANIKLIĞI

Çocuklar gözyaşı drenaj yollarında bir tıkanıklık ile doğabilirler. Bebeğin bir veya iki gözündeki sulanma ve çapaklanma, doğuştan gözyaşı kanallarının tıkanıklığının belirtisi olabilir. Erken doğmuş bebeklerde erkek ve sezeryan bebeklerinde daha sık görülebilir.

Doğuştan olanların nedeni; bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında, gözyaşı kanallarının oluşumunu henüz tamamlamamış olmasıdır. Genellikle sorun, gözyaşı kesesinin buruna açıldığı yerdeki zarın delinmeden bebeğin dünyaya gelmesidir. Bu durumda gözyaşı buruna boşalamaz ve tıkanıklıklar bebeğin gözünde sulanmaya ve çapaklanmaya neden olabilir.

TEDAVİ AŞAMALARI NELERDİR?

Bebeklerdeki bu durum genellikle geçicidir. Uygun damla ve masaj ile düzelme ihtimali fazladır. Kanal tıkanıklığı 12-18 ay arasındayken düzelmezse genel anestezi altında gözyaşı kanalının üst ucundan sonda adı verilen bir alet ile girilerek kanalın alt ucundaki tıkanıklık açılır. Ortalama 3 dakikalık bir işlemdir. Başarı oranı ise %95 dolayındadır. Sonda uygulamasında düzelmeyen hastalarda ameliyat gerekebilir.

İlginizi çekebilir

Göz kaşıntısı nedenleri

Göz Kaşıntısı , Kızarıklığının Nedenleri Bakteriyel konjonktivit. Gözleriniz kaşınıyor, kızardı, şişti ve beyaz ya da …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir