Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Göz Zonası

Göz kategorisine
18 Mart 2012
eklenmiştir.

Göz Zonası

Göz zonası nedir, bu hastalık göz sinirinde meydana gelen iltihaplanmayla ve göz çevresinin yanmasıyla başlar. Daha sonra o bölgede çiçek hastalığına benzeyen kabarcıklar oluşur. En sonundada gözde ışığa karşı aşırı duyarlılık oluşur. Bu belirtiler olursa hemen bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

Göz zonası, suçiçeği virüsü ile akraba olan zona virüsünün, üçüz sinirin (V. Kafa sinirleri çifti) göz dalına yerleşmesidir. özellikle yaşlı kişilerde yolaçabileceği ağrılı bozunlar ve oluşturabileceği göz ihtilatları nedeniyle ciddi bir hastalıktır. Grip tipinde genel durum bozukluğundan sonra, alın yanmalarıyla birlikte deride kabarcık kırmızı alanlardan oluşmuş tek taraflı bir döküntü belirir. Döküntüler alna, üst gözkapağına ve burun köküne yayılır.Evrim, bozunların kuruması ve 15 gün kadar sonra kabukların dökülmesiyle sonuçlanır. Genellikle pigmentli ya da beyaz bir nedbe bırakır. özellikle, iyileşmeden sonra çok ciddi ağrılar kalması, bazı hastaları uyuşturucu madde alışkanlığına, hatta intihara sürükler.

Halk dilinde ‘zona’, ‘kuşak hastalığı’ veya ‘gece yanığı’ olarak bilinen Herpes Zoster, su çiçeği hastalığı geçiren, ergen yaş sonrası, (genellikle 60 yaş üzeri kişilerde görülmekle birlikte her yaş grubunda ortaya çıkabilir. En çok vücudun göğüs ve sırt bölgesinde, ardından sırayla boyun, yüz, kafa, bel ve karın, kalça ve kasıklarda görülür.
Varicella Zoster adıyla bilinen kısaca VZV şeklinde ifade edilen, su çiçeği virüsüne çok benzer bir virüsün neden olduğu “Zona Hastalığı”, virüs sinir hücrelerinin köklerinde yerleşmesiyle, ve uygun ortam bulduğunda virüs aktive olmasıyla meydana gelir. Ancak uzun yıllar hiçbir belirti ve rahatsızlığa yol açmadan sinir köklerinde kalabilir. Vücudun hastalıklara karşı koyma gücünde oluşan azalmalar nedeniyle aktif duruma geçen virüs, bulunduğu yerde üreyerek, sinir kökünden sinirlerin dallarına doğru yayıldıktan sonra deriye kadar gelir ve belirtileri ortaya çıkarır.

Başlıca göz hastalıkları arasında şunları sayabiliriz.

Kaş hastalıkları: Alopesi ( kaşların ve saçların dökülmesi)
Göz kapağı hastalıkları: Yılancık, arpacık, göz zonası, gözkapağı kenar iltihabı, (blefarit) göz kapağı urları.
Gözyaşı yolu hastalıkları: İvegen veya süreğen gözyaşı kanal kesesi iltihabları.
Saydam tabaka hastalıkları: Saydam tabaka iltihapları , saydam tabaka nedbeleri (göz lekeleri)
İris hastalıkları: İris iltihabı ( iritis) iris kirpiksi cisim iltihabı
Damar tabaka hastalıkları: Damar tabaka iltihapları (koroyitler), sarkom, urlar
Ağ tabaka hastalıkları: Ağ tabaka bozunları, ağ tabaka yırtılması, ağ tabaka iltihapları
Billur cisim hastalıkları: Katarakt ( göze perde inmesi)
Camsı cisim hastalıkları: Glokom (karasu)
Göz çukuru hastalıkları: Göz çukuru enfeksiyonları ve urlar
Görme siniri hastalıkları: Sinir iltihapları, körelmeler, görme siniri diski ödemi, sinir urları
Görme yolları hastalıkları: Genellikle hipofiz urlarına bağlı kiyazma hastalıkları ( görme yolları çaprazlaşması), merkez sinir sistemi hastalıklarıyla yakından alakalı arka görme bozuklukları
Gözün hareket aygıtı hastalıkları: göz felci, şaşılık, kırılma kusurları ( miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık presbitlik )
Göz travmaları: Sıcak veya yakıcı maddelerle yanmalar, kaza sonucu ezilmeler, delici, kesici, cam yada maden parçalarıyla yaralanmalar.

Bunlara ek olarak bir çok bozukluklar bir görme anormalliği yada göz hastalığına bağlı olabilir.

Örneğin : Miyop ve hipermetropta görüşteki anormal yorulma sonucu süreğen baş ağrıları gelişebilir.
Görme keskinliğindeki bir azalma glokom başlangıcında yada bir ağ tabakası hastalığından kaynaklanabilir.
Kalp damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları görmeyi etkilemeside sıklıkla görülebilir. Aynı biçimde şeker hastalığı, alkoliklik, frengi gibi hastalıklarda gözün görme yapısına zarar verici olabilir.

Virüs kökenli bir bulaşıcı hastalık (Herpes zoster). Hastalığın doğuş nedeni, sinir kökü boğumlarının ya da beyin sinirleri kökü boğumlarının yangılanmasıdır. Zona’dan eski hekimler de söz etmişler ve çok ağrılı olan bu hastalığa zoster (kemer) adını vermişlerdir. Gerçekten de kaburgalar arası sinirlerde bu hastalık oluşunca yarı göğüsü çevreleyen bir kemer meydana gelir.

Hastalığın nedeni, süzülebilir bir virüstür. İnsan organizmasına deriden ya da mukozalardan girerek, belkemiği ya da beyin sinirleri diplerinin boğumlarına yerleşir ve yangılanmaya yol açar. Hastalık ateşle başlar. Ateşin hemen ardından kızarmış olan derinin üstünde, yangılanmış sinir veya sinirler boyunca, uzun bir çizgi halinde kabarcıklar belirir. Çeşitli büyüklükte olabilen ve genellikle salkım biçiminde bir araya toplanan kabarcıkların içinde, hastalığın başlangıcında berrak bir sıvı oluşur. Daha sonra, bu sıvı bulanık (bazı kez irinli) bir nitelik alır. İçinde bir miktar kan bulunması nedeniyle kanamalı da olabilir.

İki hafta ya da daha uzun bir süre sonra,, kabarcıklar kuruyarak kabuk bağlarlar. Kabuk düşünce ortasında dokunun rengi kaybolmuş (beyazlaşmış) kenarlarında dokunun rengi koyulaşmış küçük yara izleri kalır.

Hastalığın tüm süresi boyunca hasta yangılanmış sinir ya da sinirler boyunca (kaburgalar arası sinirler, beşinci kafa siniri vb.), az ya da çok şiddette yakıcı bir ağrı hisseder. Ağrının şiddeti değişir; kim kez azalır. Ardından dayanılmaz bir hal alabilir ve bu değişmeler birbirini izler.

Hastalığın en çok görüldüğü yer göğüstür. Mikrop kaburgalar arası sinirleri etkiler. Göğüs ve karın zonası, yüzün bir yarısından, vücudun o yanındaki kollara yayılır; baş ve kol zonası, başın arka kısmı zonası, bel zonası daha az görülen türlerdir. Beyin sinirlerinde bu hastalığın en fazla belirdiği yer, özellikle beşinci kafa sinirinin göz siniridir. Göz zonasının kabarcıkları, göz çukurunun kenarlarından başka, göz sümüksü zarında ve göz yuvarlağında da çıkabilir ve çeşitli göz hastalıklarına yol açabilir.

Zona daima vücudun bir yanında gelişir. Kaburgalar arası sinirlerini tutan zona sadece göğsün bir tarafında görülür; hiç bir zaman göğsün iki yanında olmaz. Göz zonası da sadece bir gözde olur. Hastalığın diğer türlerinde de durum aynıdır.

Hastalığın teşhisi genellikle çok zor değildir. Fakat az rastlanan bir tür olan dış belirtisiz zonada durum zorlaşır. Bu türde, deride kabarcıklar belirmemesi nedeniyle (zoster sine zoster) bütün bulgular, yangılı sinir boyunca duyulan az ya da çok şiddette ağrılardan ibarettir. Hastalığın bu türünü nevralji ile karıştırmak çok kolaydır.

Tedavi kabarcıkların ikinci bir mikroplanma dan korunmasından ve bileşiminde piramidon, B1 ve B12 vitaminleri, aureomisin ve terramisin bulunan ilaçların verilmesinden ibarettir.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • göz zonası
  • göz akında beyaz kabarcık
  • göz beyazında baloncuk
  • goz akinda seffaf kabarcik
  • göz beyazında kabarcık
  • göz akinda baloncuk
  • gözde baloncuk oluşması nedir
  • gozun icinde baloncuk cikmasi
  • gözde zona
  • goz yaşı kanalında beyaz kabarcık