Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ

Genel kategorisine
11 Şubat 2013
eklenmiştir.

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ

Hastane bilgi sistemi, bir hastanenin yapmış olduğu tüm idari açıdan ve tıbbi bakımların bilgisayar ortamı üzerinde yedeklenerek elde tutulması amacı ile yapılmaktadır. Hastaneler açısından bilgileri elde tutma amaçlı kullanılan sistemde, tüm hastaneler kendi içerisinde bu konuda gerekli çalışmaları yaparak, kontrollerini bu doğrultuda yapmaya çalışmaktadırlar.

Hastane içerisinde, tıbbı açıdan ve idari işler tarafından elde tutulması gereken bilgiler dışında, bu bilgilerin birbirleri ile uyum sağlayıp sağlamadığı da kontrol edilmektedir. Hastane içerisindeki birçok kişinin kullanmış olduğu sistemler doğrultusunda, tek bir ana merkezde toplanan bilgiler, gerektiği zaman tüm oturumlardan ulaşılarak, kontrollerin yapılması amaçlı kolaylık sağlaması dışında hastane açısından bilgilerin elde tutulmasına yönelik de yapılması gereken önemli bir uygulamadır. Sistemin kullanılması zaman açısından da çalışan ve hastalara kolaylık sağlamak ile beraber, hastanenin kazançlarını da göstererek bu yönlüde destek sağlamaktadır. Tabii ki kayıtların doğru ve düzgün alınması ile bilgilerde sorun yaşanmayarak güvenilir bir şekilde kontrol sağlanabilir. Hasta takibi amacından kullanılması dışında, istatistik bilgilere de ulaşılabilen sistemde, hastane verileri tam olarak kaydedilerek geriye dönük kontroller yapılması amacı ile kullanımında yarar sağlayan bir uygulama haline gelmiştir.