Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

HASTANE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Genel kategorisine
1 Şubat 2013
eklenmiştir.

HASTANE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Dünyada her şeyin düzeni olduğu gibi hastanelerde de kalite yönetimi sistemi bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarının, kurumsal ya da kurumsallaşmak üzere olan sağlık bölgelerine hizmet sunduğu yerlere kurumsal kalite yönetimi uygulamasını sergilemektedir. Kalite yönetim sistemini maddeler halinde sıralayacak olursak;

 • İyileştirme ve yönetim
 • İyileştirme ve sistem
 • Kalite yönetimi sisteminin kurulması ve yönetilmesi
 • Operasyon şeklinde planlama
 • Kalite dokümanları
 • Kalite bilgi sistematiği
 • Periyodik iç ve dış kalite denetimleri

Her bir yerin yöneticisi olduğu gibi hastanelerde bulunan kalite yönetim sistemi uygulamasının da temsilcisi, görevlisi ve yetkilisi bulunmaktadır. Kendilerine göre olan görevleri yapan yetkilinin görevlerini sıralayacak olursak;

 • Kalite yönetim sisteminin düzenli bir şekilde işleyip işlemediği kontrol etmek ve sorun olan yerleri üst yönetimlere sunmak.
 • Güncel raporları sunmadan önce düzenli olup olmadığını kontrol etmek,
 • Hazırlanan her resmi dokümanın sorumluluğu üstlenmek,
 • Çalışmalarında ilk sunacağı kişi hastane başhekimidir.
 • Kalite politikaları belirlenmesinde bulunmak ve yönetime gerekli bilgiyi sunmak,
 • Hizmet ve ürün kalitesi için çıkan sorunları kısa bir sürede düzeltmek ve çıkardığı raporu yöneticilere sunmak,
 • Diğer yönetim kurulundakilerle de iletişim halinde bulunmak,

Bu içerik için bazı arama önermeleri

 • hastane kalite yönetim sistemi