Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Hepatit A ve Hepatit E Nedir ?

Genel kategorisine
24 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Hepatit A ve Hepatit B Nedir ?

Hepatit A ve E fekal-oral yolla yani bağırsak içeriğinin doğrudan veya dolaylı olarak gıdalara karışması ve ağızdan alınmasıyla bulaşır. Çoğun-lukla insan dışkısı ile kontamine olmuş sularla bulaşmaktadır. Bunun dı-şında yeterli alt yapı hizmetlerinin sağlanamadığı sağlık ve hijyen koşulla-rının uygun olmadığı bölgelerde, su ile birlikte, özellikle çiğ olarak yenen sebze ve meyveler, bazen süt, süt ürünleri ve kabuklu deniz hayvanları bulaştırmada rol oynayan belli başlı kaynaklardır.

Hepatit A virüsü; gelişmekte olan ülkelerde çocuk yaş grubunu enfekte ederken, gelişmiş ülkelerde daha ileri yaş grubunda enfeksiyona yol açar. Hepatit E ise daha çok genç yaştaki bayanlarda görülür. Özellikle gebeli-ğin son 3 ayına girmiş kadınlar Hepatit E virüsüne duyarlıdır.