Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Hepatit Nedir ?

Genel kategorisine
23 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Hepatit Nedir ?

Vücudun hemen her etkinliğinde düzenleyici, destekleyici, düzeltici rol-leri nedeniyle vazgeçilemez bir organ olan karaciğerin çalışma düzeninin bozulmasına yol açan karaciğer hücresi iltihabına HEPATİT denir. Hepati-te yol açan nedenlerden bazıları;

Mikroorganizmalar (Bakteri, virüs, amip)
İlaçlar (Anksiyolitik, Kas gevşetici, Ağrı kesici),

Hormonlar (Steroidler),

Zehirler (Mantar toksinleri) ve

Birikim hastalıkları (Yağlanma) dır.

SARILIK ise; cildin, iç örtülerin (mukozaların) ve göz aklarının sarar-ması ile belirginleşen ve birçok hastalık nedeni ile gelişebilen bir bulgu-dur. Ortaya çıkması için, karaciğerde yapılan ve sarı rengin kaynağı olan bilirubin maddesinin yapımında artış, atılımında azalma ya da her ikisinin birlikte bulunması gerekir. Ancak; her hepatit hastasında sarılık görülme-yebileceği gibi, her sarılık olgusu da hepatite bağlanmamalıdır.

Hepatitler dışında;

İlaçlar (Örn. Göz anjiyografisinde kullanılanlar),

Hemolitik kan hastalıkları,

Büyük hematomlar (kan toplanması) ve

Karaciğer enzim bozuklukları (Örn. Gilbert Sendromu) da sarılığa yol açabilir.