Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Hijyenik Öneriler

Genel kategorisine
31 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Hijyenik Öneriler

Başkalarının (hastaların) kan, tükürük, idrar, dışkı gibi atıkları ile doğ-rudan temas etmemeye özen gösteriniz. Bu gibi durumlarda eldiven giyiniz.

Hasta (hatta sağlıklı) kişilerin kullandığı malzemeleri, öncelikle kirleri temizledikten sonra sabunlu su (veya deterjan) ile iyice yıkayınız. Mümkünse sterilize edilmeli ya da durulama sonrası dezenfektan solüsyon içinde bekletilmelidir.

İdrar veya dışkı ile bulaşmanın muhtemel olduğu hallerde, mümkün-se hastalık iyileşene kadar hastanın kullanacağı tuvalet ayrılır (özel-likle alafranga tuvaletlerde ayırma şarttır).

Tuvalet tek ise hastanın her kullanımından sonra temas ettiği yerler bir dezenfektanla temizlenmelidir.

Tarak, jilet, diş fırçası, şapka, iç çamaşırı, yatak takımları gibi özel eşyalar başkaları ile paylaşılmamalıdır.

Risk altındaki kişiler aşılanmalıdır. Özellikle çocukluk çağı hastalıkla-rını ve Hepati B’yi geçirmiş kişiler ile sağlık personelinin aşılanması gereklidir.

Kuru ve temiz yerlerde mikroplar uzun süre barınamaz. Bu nedenle hiçbir zaman ortamı kirli ve nemli bırakmayınız!

Temizlik ve bulaşık bezlerini kapalı ortamda ıslak ve sıkılı halde bı-rakmayınız, daima havadar bir yere açarak asınız ve kuru muhafaza ediniz!