Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Hububat Nedir

Beslenme kategorisine
21 Aralık 2011
eklenmiştir.

Hububat Nedir

En çok kullanılan hububat mamulleri şunlardır:
Un: Ayıklanmış, yıkanmış hububat tanelerinin öğütülüp elenmesile elde edilir. Hangi hububattan elde edilmişse onun ismini alır. Un, ekmek ve hamur işlerinin yapılmasında kullanılır. Memleketimizde günlük kalori ihtiyacının % 70’i bu maddeden sağlanır.
Nişasta : Hububatın çeşitli şekillerde işlenmesile elde edilir. Memleketimizde en çok buğday nişastası kullanılır. Buğdaydan nişasta elde etmek için buğday yıkanıp üzerine bol su konup normal sıcaklıktaki bir yere bırakılır. 3-4 günde bir suyu değiştirilir. Buğday taneleri ezilip beyaz nişasta kısmı gözüktüğü zaman suyu süzülür. 1 – 2 defa yıkanır. Sonra buğday taneleri iyice ezilir. Elekten geçirilir. Kalan posada bir iki defa daha su ilâve edilerek ezilir. Böylece sıkma işlemi tamamlanınca nişastaya bol su konup durulmaya bırakılır. Sonra suyu süzülerek nişasta kısmı alınıp tepsilere konur. Tepsilerde kuruyuncaya kadar bırakılır. Sonra ezilerek torbalara doldurulup istenilen yerde kullanılır. Nişasta yapmağa uygun aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır.
irmik: Glüteni fazla iri öğütülmüş bir buğday çeşididir. Yemek tatlı ve makarna yapımında kullanılır.
Bulgur: Buğdaydan elde edien çok önemli bir besin maddesidir. Buğdayın kaynatılıp, kurutulup, döğülmesi, en sonra da değirmenlerde çekilmesiyle elde edilir. Güney ve Doğu Anadolu’da çok kullanılır. Çok çeşitli yemek türleri yapılır. B vitaminlerinden de oldukça zengin bir yiyecek çeşididir.
Pirinç: Tahılların en çok kullanılanlarından biridir. Bazı memleketlerin ana gıda maddesidir. Protein ve madensel madde bakımından fakir karbonhidrat bakımından zengin bir yiyecektir. Pilav, çorba, tatlı dolma v.s. yapımından çok kullanılan bir besin maddesidir.

Tahıl, buğday, arpa, çavdar gibi un veren taneli bitkilerin genel adı. Tahılın eski karşılığı da ’Hububat’tır. Hububat, Arapça taneler manasındadır. Tahıl bitkilerinin en çok göze çarpan müşterek vasıfları, meyvelerinin küçük tanecikler şeklinde olması ve umumiyetle un haline getirilerek kullanılmasıdır. Bu sebeple tahıl bitkilerine çeşitli dillerde ’taneli bitkiler’ veya ’un veren bitkiler’ gibi isimler verilmiştir. 97 Tahıl bitkileri en eski kültür bitkilerine dahildir. Hemen her devirde, insanların en mühim gıda maddesini teşkil etmişlerdir. Beslenme için lüzumlu olan nişasta ve proteinli maddeleri oldukça iyi bir oranda (1/6) ihtiva etmeleri, bu bitkilerin ziraatte en başta yer almalarına sebeb olmuştur.Yeryüzünde ziraate tahsis edilen arazinin yarısından fazlası (% 55) hububat bitkilerine ayrılmış bulunmaktadır. Hububat bitkilerinin hepsi aynı familyanın üyeleridir. Birbirlerine benzerlikleri de bundan gelmektedir. Kapalı tohumlu bitkiler monokotil sınıfından Glumiflorae takımına dahil Gramineae (Buğdaygiller) familyasına aittir. Bu familyanın çiçek ve tohum yapıları çok karakteristiktir. Çiçekler küçük başakçıklardan (spikula) meydana gelmiş bileşik başak (spika) teşkil ederler. Başakçıkların dibinde ’gluma’ denilen biri altta diğeri biraz üstte iki yaprakçık, ’brakte’ bulunur. Başakçık 2-5 çiçek taşır. Her çiçek bir yaprakçığın koltuğundan çıkar. Alttakine alt kavuz (Palea inferior), üsttekine üst kavuz (Palea superior) denir. Üst kavuz ile erkek organlar arasında iki küçük yaprakçık daha vardır. Bunlara ’lodikula’ (şişme cisimleri) denir. Bunları sarkık üç erkek organ (stamen) takip eder. Ovarium bir gözlü ve üst durumludur. Hububat taneleri tohuma benzemekle beraber hakikatte bir meyvedir. Meyve, yaprak zar haline indirgenmiş olup, tohum kabuğu ile yapışmış durumdadır. Bu tip meyvelere ’Karyops’ denir. Tohum kabuğunun altında, 1-2 sıralı protein tabakası bulunur. Bunu nişastaca zengin olan endosperma (besin doku) tabakası takip eder. Endospermanın bir ucunda yağ ve protein ihtiva eden embriyo bulunur.

etiketler: hububat, hububat nedir, hububat faydalari,

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • hububat nedir
  • ogutulmus hububat nedir