Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Hymenolepis nana

Genel kategorisine
1 Mayıs 2012
eklenmiştir.

Hymenolepis nana

Halkalı bir solucandır. Son konağı insan, ara konağı kemirgenlerdir. İki tip evrimi vardır.

1-Düz evrim:
Özellikle çocuklar, altı çengelli embriyonlu yumurtaları yutunca yumurtalar bağırsakta yapışırlar ve burada kurtcuk haline gelirler. Daha sonra da parazit halini alır ve halkaları oluşur. Bu evrimde insan hem son hem ara konaktır.

2-Çapraşık evrim:
Böceklerin ve pirelerin vücut boşluklarında kurtcuklar gelişir ve bunların yutulması ile insanlarda parazitoz gelişir

Epidemiyoloji
Parazit kaynağı enfeksiyonlu insanlardır. Yumurtalar çok dayanıklı değildir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygındır

Korunma
Hijyen şartlarına dikkat edilmesi iledir