Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

igdaş sözleşme için gerekli evraklar

Genel kategorisine
29 Ağustos 2012
eklenmiştir.

igdaş sözleşme için gerekli evraklar, aşağıda belirtilmiştir.

Bireysel kullanım için

a) Mülk sahibi ise tapunun, kiracı ise kira kontratının fotokopisi,

b) Sözleşme yapan kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)

c) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noterden vekaletname,

gerekir

NOT : İstanbul’da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Merkezi Kullanım için;

a) Sözleşme yapacak yetkiliye apartman sakinlerinin oy çokluğu ile verdiği yetki kararı fotokopisi.

b) Sözleşme yapacak kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)

c) Sözleşmenin yönetici ve bina dışından üçüncü şahıs tarafından yapılması halinde noterden vekaletname.

gerekir.

Ticari kuruluşlar için;

a) Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

b) Vergi levhası, yetki belgesi,

c) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası,

d) İmza sirküleri, kaşe,

e) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noterden vekaletname,

gerekir.

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Bu içerik için bazı arama önermeleri

  • igdaş sözleşme için gerekli evraklar
  • igdaş sözleşme