Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

İshaller – Basilli Dizanteriden Korunma Yolları

Genel kategorisine
15 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Temiz su teminine yönelik çalışmalar yapılmalı,
Sular bilimsel olarak klorlanmalı,
Alt yapı tesisleri sağlıklı hale getirilmeli,
Kişisel hijyen ve gıda hijyenine yönelik tedbirler alınmalı,
Sinek ve böceklerin gıdaları kontamine etmeleri önlenmeli,
Portörler tedavi edilmeli,
Fekal-oral bulaşan enfeksiyonlar açısından toplum eğitilmeli,
El yıkama yaygınlaştırılmalı,
Bebeklerin anne sütü ile beslenmeleri sağlanmalıdır.