Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Kalp Sağlığında Risk Faktörlerinin Yok Edilmesi

Genel kategorisine
2 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazan-dırılması, beslenme politikalarının belirlenmesi, kalp hastalıkların-dan korunmada ve önlenmesinde temeldir. Kan lipit profilini olumlu yönde etkileyecek sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması (di-yetin toplam doymuş yağ içeriğinin azaltılması amacıyla, hayvansal yağların ve kırmızı et tüketiminin azaltılması, sebze, meyve ve tam tahıl tüketiminin dolayısıyla posanın artırılması) ve toplum genelin-de yaygınlaştırılması önemlidir.

•Ülkemizde önemli bir sorun haline dönüşmekte olan şişmanlığın önlenmesi ve HDL-kolesterol düzeyinin yükseltilmesi açısından her yaş grubunda egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması ve spo-run desteklenmesi önemli olacaktır.

•(Yirmi yaşla birlikte) hiperlipidemi ve hipertansiyonun kontrolüne ilişkin olarak kan lipit ve kan basıncı değerleri belirli araklıklarla kon-trol ettirilmelidir.

•Kalp damar hastalıkları için çok önemli bir risk faktörünü ortadan kaldırmak açısından toplumumuzda çok yaygın olan sigara kullanı-mının yoğun halk eğitimi ve caydırıcı politikalarla azaltılması önem-lidir.

  • Toplumda yüksek risk altında olan kişilerin saptanması ve bunların tedavisi koroner kalp hastalığı sıklığının azalmasında yarar sağla-yacaktır.