Anasayfa / Genel / Katkı Maddelerinin Güvenliği ve Kullanım Miktarları Konusunda Yeterli Bilgiye Sahipmiyiz ?

Katkı Maddelerinin Güvenliği ve Kullanım Miktarları Konusunda Yeterli Bilgiye Sahipmiyiz ?

Katkı Maddelerinin Güvenliği ve Kullanım Miktarları Konusunda Yeterli Bilgiye Sahipmiyiz ?

Katkı maddeleri laboratuvarlarda uzun süreli ve ayrıntılı güvenlik testlerinden geçirilir. Bu çalışmaların sonuçları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO) nun ortakla-şa oluşturduğu, katkı maddeleri üzerinde çalışan ortak uzmanlar komite-si JECFA adlı kuruluş; Avrupa Birliğinin Bilimsel Gıda Komisyonu (SCF); ABD Gıda İlaç Dairesi (FDA) gibi uluslararası kuruluşlarca onaylandıktan sonra her bir katkı maddesinin hangi oranlarda hangi besinlere katılabile-ceğine karar verilir.
Türkiye’de yukarıdaki uluslararası kuruluşlarca oluşturulan düzenle-melerden yararlanılarak Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (1997) hazırlan-mıştır. Bu yönetmelikte hangi katkı maddelerinin hangi besinlere ve ne miktarda katılabilecekleri belirlenmiştir. Firmaların üretim faliyetlerinin bu kodekse uygun olup olmadığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından denetlenmekte ve uygun bulunan firmalara üretim izni verilmektedir.
Halk sağlığı’nın korunmasında temel yaklaşım, herhangi bir katkı mad-desinin bilimsel temelden yoksun olarak tartışma konusu yapılması yerine, bu uluslararası kuralların uygulanıp, uygulanmadığının denetlenmesidir. Kullanılan bir gıda katkı maddesinin insan sağlığı yönünden yeniden de-ğerlendirilmesine ihtiyaç duyulursa bu, Türkiye’nin de dahil olduğu ulusla-rarası kuruluşlara bağlı bilim kurulları tarafından yapılmaktadır.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir