Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Kıl Kurdundan Korunma Yolları

Genel kategorisine
17 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Kıl kurdu enfeksiyonu çok yaygın olduğu ve her yolla kolaylıkla bula-şabildiği için önlenmesi zordur. Gelişmiş kişisel ve ailesel hijyen ile aile tedavisi yardımcı olabilir. Kuru ve sıcak ortamlar yumurtalar için öldürü-cüdür. Çocukların giysilerinin temiz, tırnaklarının kısa olması gereklidir. Tedavi süresince çocukların aynı yatağı paylaşmamaları, çamaşırların ve yatak çarşaflarının kaynatılması ve yüksek ısıda ütülenmeleri gerekir. Yüz-me havuzlarındaki klor düzeyi yumurtaların ölmesi için yeterli değildir.