Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Kilo Kontrolü için Diyet mi Egzersiz mi Daha Etkilidir ?

Genel kategorisine
10 Ağustos 2012
eklenmiştir.

Kilo Kontrolü için Diyet mi Egzersiz mi Daha Etkilidir ?

Tek başına diyet ve egzersiz kilo vermede etkin olabilir; ama her ikisi-nin de avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır, fakat birlikte uygulandı-ğında avantaj ve dezavantajları birbirlerini olumlu yönde etkilemekte ve denge sağlanmaktadır.
Diyetle oluşan negatif enerji dengesi program başlangıcında hızlı kilo vermeyi sağlayabilir, ama yağsız vücut kitlesi ve dinlenme metabolik hızı azalır. Egzersiz daha az kilo kaybına neden olur, ama yağsız dokunun korunması ve artışını sağlar ve dinlenme metabolik hızın azalmasını önler.
Diyetle kilo kaybında %75 yağ, %25 protein kaybı, diyet egzersizle birlikte uygulandığında ise protein kaybı sade-ce %5 olmaktadır. Egzersizin tek başına sağladığı yararlar kilo kaybı diyetleri ile birlikte olduğunda da devam etmek-tedir.