Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Kolesterol nedir ?

Beslenme kategorisine
2 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Hayvansal kaynaklı besinlerde ve tüm hücrelerde bulunan mum yapısında yağ benzeri maddelerdir. Kan Kolesterolü: Kan dolaşımında bulunur. Kandaki kolesterolün ço-ğunu vücudunuz kendi üretirken geri kalan kısmı da besinlerle alınan ko-lesterol oluşturmaktadır. Diyet kolesterolü: Bitkisel kaynaklı besinler yağ içerseler bile koleste-rol içermezler. Kolesterol yalnızca hayvansal kaynaklı besinlerde bulun-maktadır.