Anasayfa / Genel / KORONER KALP HASTALIĞINDAN KORUNMA

KORONER KALP HASTALIĞINDAN KORUNMA

KORONER KALP HASTALIĞINDAN KORUNMA

Koroner kalp hastalığı bütün dünyada en fazla ölüme neden olan hastalık olduğundan, bu hasta-lıktan korunmak için çok çaba gösterilmesi gerekir.

Bugün için koroner kalp hastalığına yakalanmış ki-şilerin tekrar sağlığına kavuşturulabilmesi bakımından oldukça başarılı tedavi yöntemleri var olmakla birlikte, hastalıktan korunmanın daha yararlı olduğu kesindir. Koroner kalp hastalığından korunma bakımından yapılması gerekenler öncelikle hastalığın oluşmasında rolü olan risk faktörlerinin kontrol altı-na alınmasına yönelik uygulamalardır. Bu faktörlerden bazılarının kontrolü söz konusu değildir, ancak değiştirilebilen ve kontrol altına alınabilen risk faktörlerinden korunma sağlandığı zaman oldukça başarılı sonuç alınabilir.

Değiştirilebilen risk faktörlerinden yüksek tansiyon zamanında tespit edildiğinde mevcut ilaçlar ve uygun diyet düzenlemesi ile etkili şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Hipertansiyon kontrolü başarı ile yapıldı-ğı zaman koroner kalp hastalığının önlenmesi bakımından oldukça yarar sağlanmaktadır. Kolesterol yüksekliği de uygun beslenme programı ile kontrol edilebilir. Diyet düzenlemesi ile yeterli kontrol sağlanamıyorsa kolesterol düşürücü ilaçların yardımı ile kolesterol düzeyi normal sınırlar içine çekilebilir.

Değiştirilebilen risk faktörleri içinde önemli bir tanesi de sigara alış-kanlığıdır. Koroner kalp hastalığından korunmak için sigara içilmemesi, sigara içen kişilerin de bu alışkanlıktan vazgeçmeleri gereklidir. Sigara-nın bırakılmasından sonra koroner kalp hastalığı riskinde belirgin azalma meydana gelir. Sigaranın bırakılmasından sonraki ilk yıl içinde kalp krizi geçirme olasılığı yarıya iner, 2-3 yıl sonra da sigara içmeyenler düzeyine yaklaşır. Sigara içenlerin bu alışkanlıktan vazgeçmelerini sağlamak bakı-mından etkili destek yöntemleri vardır. Her şeyden önce toplumda siga-ranın insan sağlığı bakımından yol açtığı olumsuzluklar, sigaranın neden olduğu hastalıklar ve ölümler ile ilgili bilgi düzeyi artırılmalıdır. Bu amaçla konferanslar düzenlenebileceği gibi, basın ve radyo-televizyon aracılığı ile bilgiler verilmelidir. Bu çabalar sonucunda sigarayı bırakmak isteyenlere de destek verilmek suretiyle sigarayı bırakmaları sağlanabilir. Sigaranın zararları bilindiği halde sigarayı bırakanların sayısı çok değildir. Bu konuda daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Sigaranın bırakılması ile koroner kalp hastalığının gelişmesinin önemli şekilde önlenebildiği bilinmektedir. Buna ek olarak koroner kalp hastalığı olan kişilerin sigarayı bırakması durumunda bu kişilerin kalp krizi geçirme olasılıkları da azalmaktadır. Bu bilgilere ve bu konudaki bilimsel gerçeklere rağmen sigara içen kişilerin pek azı sigarayı bırakma amacı ile ilgili kuruluşlara başvurmaktadır. Koroner kalp hastalığı olanlar arasında bile sigarayı bırakmak için başvuranların sayısı çok azdır. Hatta koroner kalp hastası olup kalp krizi geçirmemiş olan hastaların dahi ancak üçte ikisine sigarayı bırakmaları konusunda kapsamlı ve programlı bir yaklaşım ya-pılmaktadır. Bu konuda kuşkusuz sağlık kuruluşlarının ve doktorların da daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir