Anasayfa / Genel / kulak çınlaması neden olur

kulak çınlaması neden olur

Kulak çınlaması, sesli bir uyaran olmadığı halde ses algılanmasıdır. Algılanan ses, farklı tonlarda olabilir. Mesela ses; yüksek, alçak perdeli, vızıltı, homurtu, çatırtı, ıslık sesi şeklinde ve nabız sesi gibi aralıklı ya da sürekli duyulabilir. Kulak çınlaması, hastalık değil bir belirtidir ve sebebi çok açık değildir. Bu nedenle tedaviden elde edilen başarı düzeyleri çok değişkendir. Kulak çınlaması, en sık 40-70 yaşları arasında, kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür.

Görülme Şekilleri ve Nedenleri: Kulak çınlaması, objektif ve sübjektif olmak üzere iki şekilde görülür. Objektif olanında sesi hem hasta hem de doktor duyabilir. Sübjektif olanında ise sesi sadece hasta duyar. Objektif kulak çınlaması; damar anormallikleri, östaki borusu hastalıkları, bazı orta kulak ve merkezi sinir sistemi bozuklukları gibi durumlarda ortaya çıkar. Çok daha yaygın olan sübjektif kulak çınlaması ise gürültü, kafa travması, yaş ve işitme kaybına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kulak hastalıkları, kalp rahatsızlıkları, şeker hastalığı, kansızlık, kolesterol yüksekliği, tiroit hormon bozuklukları, nörolojik hastalıklar, bazı ağrı kesici ve tansiyon düşürücü ilaçların kullanımı, diş hastalıkları ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklar kulak çınlamasına yatkınlık oluşturur. Kulak çınlaması olan hastaların büyük bir kısmında gürültüye maruz kalma ya da yaşa bağlı işitme kaybı tespit edilmiştir.

Teşhis ve Tedavi :Tanı aşamasında işitme testleri, kan tetkikleri ve gerekli görülürse beyin BT ve manyetik rezonans incelemeleri yapı-lır. Altta yatan nedenin belli olmadığı hastalarda kulak çınlamasının kesin bir tedavisi yoktur. Ancak şikayet kontrol altına alınmaya çalışılır. Korunma ve aktif tedavi olarak iki yönlü tedavi söz konusudur. Korunmada gürültü ile karşılaşmanın önlenmesi, kulak çınlaması yapabilecek ilaçların tespiti ve gerekirse kesilmesi, hipertansiyonun ve metabolizma bozukluklarının kontrolü ve aktif kulak rahatsızlıklarının tedavisi sağlanır. Aktif tedavide ise ilaç tedavisi, maskeleme, işitme cihazı uygulaması, elektro manyetik uyarım, akupunktur ve cerrahi uygulamalardan faydalanılır. Kulak çınlaması tedavisinde hem çınlamanın hem de eşlik eden sıkıntının en aza indirilmesi hedeflenir. Pek çok hastada kulak çınlaması koruyucu önlemlerle bile iyileşebilir. Hastaların dörtte birinde belirgin iyileşme, yarısında biraz iyileşme görülür. Kalan dörtte birlik bölümde hiçbir değişiklik olmaz.

Korunmak İçin :Korunmanın önemli bir kısmını çay, kahve, sigara ve çınlama yapıcı ilaçlardan uzak durmak oluşturur. Ayrıca rahatsız edici gürültüden kaçınılmalı, parazitsiz televizyon ya da radyo dinlenmelidir. Kontrolsüz hipertansiyon, metabolik bozukluklar ve aktif kulak sorunları gibi altta yatan durumlar uygun şekilde tedavi edilmelidir. Hastanın çınlama nedeniyle duyduğu sıkıntıları azaltmak amacıyla bazı ilaçlar da kullanılabilir.

Cihaz Kullanımı Cihazlar; işitme cihazı, maskeleme ya da her ikisini de içeren cihazlar şeklinde uygulanabilir. Maskeleme ve çınlama cihazlarının uzun süre kullanımı işitme ya da çınlama şiddeti üzerine istenmeyen bir etki oluşturmaz.

İlginizi çekebilir

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kadın sağlığı merkezleri özellikle kadın hastalıkları, doğum ve diğer jinekolojik tedavi yöntemlerine …