Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Lejyoner Hastalığında Korunma Yolları

Genel kategorisine
25 Temmuz 2012
eklenmiştir.

Lejyoner Hastalığında Korunma Yolları

İdeal korunma yöntemi Legionella’nın kolonize olduğu çevre kayna-ğını bulmak ve mikroorganizmayı burada yok etmektir.
Hastanelerde yılda bir kez en az 10 uç noktadan (musluk, duş baş-lığı, vb.) ve tüm sıcak su tanklarından su numuneleri alınarak test edilmelidir.
Legionella kolonizasyonu saptandığında;
•    Su sıcaklığı 70-80˚C’ye çıkarılıp tüm musluklardan akıtılmalıdır (yayılmayı kontrol etmek açısından uygun, ancak kalıcı değildir),

•    2-6 ppm konsantrasyonda hiper-klorinizasyon yapılmalıdır (su sistemine zarar verebilir) ya da,

•    Bakır-gümüş iyonlama yöntemi uygulanmalıdır (pahalı fakat kalıcı bir yöntemdir).