Anasayfa / Hastalık / Nevüs Çeşitleri

Nevüs Çeşitleri

Nevüs Çeşitleri

Nevüs çeşitleri nelerdir? Nevüs halk arasında ben demektir. Daha fazla bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.

Benler genellikle deriniz zararsız değişikliklerindendir. Tıp dilinde melanositik nevüs olarak bilinirler ve melanosit denen pigment hücrelerin (derinin rengini veren hücreler) çoğalması sonucu gelişirler.

Benler ne şekilde görülebilirler?
Benler düz veya kabarık olabilirler. Renkleri pembeden kahbverengi siyaha kadar değişebilir. Benlerin sayısı genetik olarak ve güneşe maruz kalmanın derecesine bağlı olarak değişir.

Benler ne zaman oluşurlar ve nasıl gelişirler?
Benler doğumda mevcut olabildikleri gibi genellikle çocukluk yaşında gelişirler. Erken evrede nevüs hücreleri derinin üst tabakası (epidermis) ile derinin orta kısmı (dermis) arasındadır. Bu nevüslere Junctional nevüs denir. Bu benler düz ve renklidirler. Benler geliştikçe nevüs hücreleri dermise de yayılır(compound nevüs) veya sadece dermiste bulunurlar (dermal nevüs). Bu benler kalınlaşmıştırlar ve sıklıkla deri yüzeyinden kabarıktırlar.Renkli omayan dermal nevüsler sellüler nevüs olarak adlandırılırlar. Bazı nevüsler ise oldukça koyu mavi renktedirler ve mavi nevüs adını alırlar. Benler güneşe maruz kalındıktan sonra ve gebelikte koyulaşırlar. Erişkin çağda renklerini kaybeder ve yaşlılık döneminde tamamen ortadan kalkabilirler.

Ben tipleri nelerdir?
Doğumsal pigmente nevüs: Doğuşta mevcut olan bir ben konjenital pigmente nevüs olarak adlandırılır. % 1 bebekte bu benler görülür. Boyutları birkaç milimetreden vücudun çok geniş alanlarını kaplayacak kadar olabilir. Özellikle çok geniş olanlarının melanom denen bir cilt kanseerine dönüşme olasılığı vardır.

Halo nevüs: Bazı benlerin etrafı beyaz bir halka ile kaplıdır. Bu tip benler çocuklukta ve ergenlik döneminde görülür. Herhangi bir zararları yoktur ve zamanla ortadaki ben ve beyaz halka ortadan kalkar. Bazen renk değişikliği melanom denen cilt kanserinde de görülebilir eğer şüphe duyulursa biopsi almak gerekebilir.

Çiller: Çiller küçük açık kahve renkli düz deri lekeleridir ve genellikle açık renkli kimselerde görülürler. Genellikle güneşe maruz kalınan alanlarda bulunurlar ve yaz aylarında renkleri koyulaşır.

Sıradışı benler: Sıra dışı benler Clark Nevüs (Atipik nevüs) olarak bilinrler. Bu benler normal olmayan görüntüdedirler. Kenarları düzensiz büyük boyutta sıklıkla melanom denen cilt kanserine benzer şekildedirler fakat çoğunlukla selimdiler. Kaygı uyandıran görünümlerinden dolayı gerekli olmadığı halde cerrahi olarak çıkarılabilirler. Sıradışı benleri olan kişiler özellikle ailelerinde melanom denen cilt kanseri var ise melanona yakalnma açısında risk taşırlar.

Benlerdeki değişiklikler neyin belirtisi olabilirler?
Melanoma derinin pigment (boya) hücrelerinden kaynaklanan kanseridir. Eğer bir ben büyüklüğünüşeklini veya rengini değiştirirse ve ya erişkin dönemde yeni bir ben çıkarsa muhakkak bir dermatoloji uzmanı tarafından incelenmelidir. Dermatologlar dermatoskopi denen bir yöntemle benlerin görüntüsünü büyüterek inceleyebilirler ve eğer gerekirse biyopsi de alabilirler.

Benler nasıl tedavi edilir?
Bir çok ben zararsız olması ve çıkarılmasına gerek olmamasına rağmen aşağıdaki durumlarda tedavi edilmelidir.
K anser olasılığı var ise : Bir benin yapsısı düzensizse çevreye doğru yayılıyor ve rengini değiştiriyorsa tedavi edilmelidir.
Eğer bir ben kıyafetlerin tarağın ve tıraş bıcağının bene zarar verebileceği yerlerde ise çıkartılmalıdır.
Kozmetik nedenler
Benler hangi yöntemlerle tedavi edilir?
1.Traşlama şeklinde biyopsi
Deriden kabarık bir ben bu yöntem ile kolaylıkla edavi edilebilir. Deri lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra bir cerrahi bıcak veya koter ile çıkartılır. Yara düz beyaz bir leke bırakarak iyileşir.

2.Benin cerrahi olarak çıkartılması
Bu yöntem ben düzse veya melanom dediğimiz cilt kanseri şüphesi var ise kullanılır. Deri deki ben tam kalınlığı ile çıkarılır ve sonrada dikiş atılır. Çıkarılan ben patolojik incelemeye gönderilir. Cerrahi yapılan yerde ince bir çizgi şekinde iz kalabilir.
Benlern üzerinde çıkan kıllar traş edilebilir. Cımbızla alınması benin altında inflamasyona yol açarak ağrılı şişliğe neden olabilir.

Deri nasıl muayene edilmelidir?
Ayda bir kişisel cilt muayanizi yapınız: Benlerinizde bir değişiklik görürseniz veya yeni bir benin çıktığını farkederseniz bir Dermatoloğa başvurunuz.
Çok sayıda beniniz atipik beniniz daha önceden olan deri kanseriniz var ise veya doktorunuz önerdiyse düzenli olarak muayene olunuz.
Çok sayıda ben ve sıradışı ben var ise fotograf ile kayıt almak faydalı olabilir. Dermatoskopi denen bir yöntem ile benlerin fotografları alınarak benlerdeki melanom habercisi olabilecek değişiklikler kolaylıkla saptanabilir.
Cilt kanserinden nasıl korunulur?
Güneşten korunma oldukça önemlidir.
Uzun kollu gömlek uzun pantolon ve etekler şapka giyilmelidir.
Güneşten koruyucu kullanın. Koruma faktörü 30 ve üzerinde olan güneşten koruyucuları sık olarak güneşe maruz kalan alanlara uygulayın.

Herkeste deri lezyonlari ve daha az olarak derialti, lezyonlari vardir.

Bunlar dogdugumuzda varolan alelade çiller ve nevuslardan yaslandikça yeni ortaya çikan cilt lezyonlarina kadar uzanirlar ve deri eklentilerinden keratoz lara ve hatta bazal hücreli veya squamous hücreli karsi-nomlara kadar her seyi kapsar.

Bundan dolayi, her birimiz bu lezyonlari teshis edebilme ve kendimiz ve bütün hastalarimiz için tedavi seçeneklerini bilme ihtiyaç duyariz. Bu bölüm, hem selim hem de habis deri ve derialti lezyonlarini tani ve tedavi ilkeleri dogrultusunda açiklayacaktir.

Selim lezyonlar genellikle iki guruba ayrilabilirler: genellikle nevuslardan olusan renkli lezyonlar ve genellikle derialti tabakasinda yer alan kistik lezyonlar. Nevuslar kon-jenital deri lezyonlardir. Nevus,latince ”hücreler kümesi” anlamina gelir. Bu hücreler tipik olarak dermis içindeki hücrelerle akraba olan melanositler ve nevus hücreleridir. Neval melanositik hücreler nöral tüpe komsu nöral krest hücrelerinden kaynaklanirlar ve periferik sinirlerle birlikte deriye göç ederler.

Ya epidermal, sebase, ya da flammeus (port-wine stains- sarap lekesi olarak adlandirilan) olan matür hücrelerin bir alt gurubu vardir. Nevuslar,epidermal ve dermal olarak siniflandirilabilir. Epidermal nevuslar çil (ephelis), lentigo, sütlü kahve lekesi, junctional nevuslar, Hutchinson çili, (lentigo maligna), epidermal nevus, ve verruca nevusu kapsar. Dermal nevuslar intradermal (nevocel-lular), derin dermal-dendritic (blue nevus, Mongol lekesi, cellular blue nevus, Ota nevus, Ito nevus) olabilir. Dermal nevuslarin displastik nevus, Spitz nevus, halo veya Sutton nevus, Becker nevus, ve sebase nevus gibi çesitleri de vardir.

Epidermal nevuslar genellikle yüzeyeldir ve habis dejenerasyona ugrama potansiyeli genellikle azdir. Ephelis gerçek nevus olmayan bir çildir, fakat normal sayidaki hücrelerle artmis pigmantasyon alanidir. Lentigo pigman-tasyon artisina yol açan epidermis içindeki hücrelerin sayisinda artisa sahiptir, fakat gerçek nevuslu olgulardaki gibi yuvalarin içinde kümelenmis olmaktan ziyade daginiktir. Günes isigindan etkilenen Ephelis’in aksine lentigolar günes isigi ile etkilenme ve renklerinde degisme egiliminde degillerdir. Lentigolar, eger arzu edilirse bölgenin yüzeyel traslanmasi ile tedavi edilebilirler.

Sütlü kahve lekeleri epidermal melanositlerin sayisinda ve epidermal hücrelerin içindeki melano s omlarin sayisinda artisa sahiptir. 1 ile 5 santimetre büyüklükleri ile ayrilabilirler. Çok sayida sütlü kahve lekesi von Recklinghausen norofibromatozisine veya Albright hastaligina eslik eder. Sütlü kahve lekelerinde habis transformasyonun meydana geldigine dair hiçbir kanit yoktur.

Lentigo maligna 40 yasindan sonra ve tipik olarak 70 ile 80 yaslari arasinda en sik olarak yüzde görülen edinsel bir lentigo veya çildir. Tipik olarak, pigmantasyonun renk ve yogunlugundaki degisikliklerle birlikte düzensiz sinirlara sahiptirler. Spontan regresyonlu alanlar ve etkilenmemis cilt adalari olabilir. Bu edinsel lezyonlar diger nevus ve lezyonlardan daha yüksek malign transformasyon insidensine sahiptirler. Eger yeterince bir süre beklenirse bu lezyonlarm yaklasik % 20 sinin melanom olacagi kabul edilir. Daha yüzeyel kon-jenital lentigonun aksine lezyon çevresindeki komsu dermal elemanlara uzandigi için, tam kalinlikta cilt eksizyonu gerektirir.

Junctional nevuslar epidermal-dermal birleskede melanositlerin kümelenmesinden olusur. Papillar dermisin yüzeyel bölümüne kadar uzanabilir. Junctional nevus, oldukça mütebariz olmaya egilimli olan intradermal nevuslarin aksine yassi ve düz olmaya egilimli, koyu renktedir. Junctional nevuslarin intradermal nevuslardan daha yüksek habis dönüsme riskine sahip oldugu düsüncesi vardir. Junctional nevuslar ayak tabaninda veya avuçta olustugu zaman habise dönüsme insidensi yüksek olabilir ve eksizyon tavsiye edilir.

Compound ve intradermal nevuslar en sik görülen pigmente lezyonlardir ve genellikle eger bu konunun sonunda siralanan önemli degisiklikleri gösterme-zlerse eksizyon gerektirmezler.

Mavi nevus pigment fagosite etmis makrofajlarin yogunlasmasi ile birlikte olan intradermal nevusun bir çesididir. Cellular blue nevus dendritik ve spindl neval melanositli daha koyu küçük nevuslardir. Cellular blue nevus artmis bir melanom riskine sahip olabilir. Ota ve Ito nevus belirli dermatomlar boyunca özel yayilima sahip olan nevuslarin klinik formlaridir. Ota nevus maksiller sinirin birinci ve ikinci dalinin dagiliminda alin ve orta yüz bölgesine yerlesir. Ito nevus omuz, boyun ve supraclavicular bölgenin posterior supraklaviküler ve lateral kutan dallari ile uyumludur.

Asyalilarda, Akdenizlilerde ve siyahlarda yüksek insidense sahip olan Mongol lekesi tipik olarak yenidoganda sakral bölgede bulunan bir dermal dendritik nevustur, Spitz nevus farkli histolojik ve klinik antitedir. Esasen, çocukluk çagi melanomu oldugu düsünülmüstür. Eriskinlerde görülebildigi halde çocukluk çaginda ortaya çikan bir edinsel nevus olarak klasifiye edilmektedir. Karakteristik bir spindl hücre formuna sahiptir. Spitz nevusun melanoma prekürsor oldugunu gösteren hiçbir bulgu yoktur.

Son olarak, displastik nevus nispeten yeni bir klinik histolojik antitedir. Displastik nevuslar 5 ile 30 mm büyüklügünde ve bundan dolayi sonradan çikan diger nevuslarin çogundan daha büyüktür. Vücudun degisik bölgelerinde ve özellikle gövdede ortaya çikar. Genellikle, displastik nevuslar geç adolesan veya genç eriskinlerde gelisir (20 ile 30 yaslarinda).

Bu nevuslar, esasen melanomun familial insidens gösterdigi durumlarda dikkat gerektirir. Familial melanom anamnezi olan bir hastadaki displastik nevusta habis dejenerasyon hemen hemen % 100 olabilir. Bununla beraber, displastik nevusun sporadik formuna sahip bir hastada melanomun hayat boyunca olusma riskinin % 5 ile %10 arasinda oldugu kabul edilmektedir. Histolojik olarak, bazal melanositik hiperplazi patterni, sitolojik atipi, spindle sekilli nevomelanositler, dermal fibroplazi, ve lenfositik infiltrasyon vardir.

Tanisal kriter ve biopsi için indikasyonlar diger deri lezyonlarmdaki degisiklikler ile benzerdir. Bununla beraber, bir displastik nevus histolojik olarak teshis edildiginde, hasta sik muayenelerle ve hastalar siklikla gövdede 10 ile 100 lezy-ona sahip olabildikleri için lezyondaki degisikliklerin ortaya konmasi için fotografik belgelerin kullanilmasi ile dikkatli bir sekilde takip edilmelidir . Tipik kriterlere uyan süpheli lezyonlar erkenden eksize edilmelidir.

Epidermal nevuslar, verrüköz nevuslar, ve sebase nevuslar siklikla benzer pattern gösterirler. Çogu zaman bas ve boyun bölgesinde ortaya çikarlar. Yüzeyden kabarik olan küçük bir hücre birikimi olmaya egilimlidirler ve papular bir düzensizlige sahiptirler. Epidermal nevuslar ve verrüköz nevuslar sadece yüzeyel eksizyona ihtiyaç gösterdikleri için, en iyi tedavi histolojik inceleme için tam kalinlikta biyopsi yapmaktir. Sebase nevuslarin bazal hücreli kanserlere dejenerasyon postansiyeli % 15 tir ve tamamen eksize edilmelidir.

Genel olarak, biopsi için indikasyonlar ABCD klasi-fikasyonunu takip eder .
A simetri durumlari. Eger lezyon ortadan iki bölüme ayrilamiyor ve her iki tarafta esit degilse biyopsi önerisi yapilmalidir.

B kenar durumlari. Eger sinir düzensiz, kötü sinirli, veya bulanik ise o zaman biopsi önerilmelidir. B kanama durumu da olabilir.

C renk durumlari. Renk degisikligi, daha açik veya daha koyu, kirmizi, beyaz, mavi, veya siyah, biopsi için bir indikasyondur.

D büyüklük durumu. Eger büyüklük 6 mm den fazla (kalem silgisi büyüklügü) ise, özellikle degisiklikle birlikte ise, o zaman biopsi indike olabilir.

Genellikle, lezyon, total eksizyonun primer kapama ile birlikte yapilabildigi kadar küçüktür. Eksizyon dermisten sub-kutan dokuya geçerek tamamlanilmalidir. Eger lezyon büyükse ve tani konmasi arzu edilirse, o zaman habis dejenerasyon olasiligini yok etmek için ya düzensiz bir sinirin veya renk degisikliginin oldugu bölgede bir punch biopsi elde edilebilir.

İlginizi çekebilir

Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Uyuz harici ilaçlarla tedavi edilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi kesin olmakla beraber uygulamada dikkat edilmesi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir