Sağlık Ansiklopedisi

Hastalık ve Sağlık Bilgileri

Organ Kopmalarında İlk Yardım

ilk yardım kategorisine
2 Mart 2012
eklenmiştir.

Organ Kopmalarında İlk Yardım

Organ kopmalarında ilk yardımın önemi ve yapılması gerekenler nelerdir bilmiyorsanız sitemizi takip ederek bilgilenebilirsiniz.

Parmak, el, kol, ayak, bacak, penis, kulak, burun gibi vücut uzantılarının vücutla olan bütünlüğünün bozulmasına, organ kopması denir. Bütünlüğün bir kısım dokularla devam ettiği hallere kopma değil, kesi demek doğru olur.

Organ kopmasına müdahale edilmezse;

1. Kanama nedeniyle kazazedenin yaşamı tehlikeye girer

2. Organın kaybı fiziksel görünüm bozukluğu, işlev kaybı ve ruhsal sorunlar yaratır.

Kasıt, ya da kaza sonucu ortaya çıkacak organ kopmasına ilkyardımcının müdahalesi iki yönlü ve hızlı olmalıdır. Kanama kontrolü kadar, nakil ve ulaşılacak merkezin bilgilendirilmesi de önemlidir. Diğer ilkyardım uygulamalarından farklı olarak, organ kopmasında, kazazede ve kopmuş organın ulaştırılacağı sağlık merkezinin damar- sinir cerrahisi yapılabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Soğuk ortamda taşınan kopmuş organ canlılığını daha uzun süre koruyacak, birleştirme sonrası, işlev de daha iyi korunacaktır.

Organ kopmasında ilkyardım uygulamaları öncelikle ABC kontrolü ile başlar. Daha sonra kazazede yatar pozisyona getirilir., bilinci açıksa sırtüstü, kapalı ise yan güvenli pozisyonda tutulur.

Kopma, eğer tek tek kemikli bölgelerin uzağında meydana gelmiş ise kolun ve bacağın vücuda yakın kısımlarından turnike uygulanır. Daha sonra kopan organ temiz, su geçirmez plastik bir torba ya da kaba konulup ağzı kapatılır. Daha sonra bu torba veya buz dolu bir kap ya da torbaya konur. Kazazede ve kopan organ aynı araçla nakledilir.

Kopan organı plastik bir poşete koyup ağzını sıkıca kapatın. Böylelikle organın kurumasını önlersiniz. Bu poşeti kısmen buzla doldurulmuş başka bir poşetin içine yerleştirin. Organın üzerine doğrudan buz ya da su koymayın. İçinde organ olan poşeti sağlık görevlilerine verin. Bazı durumlarda organ başarılı bir şekilde yerine dikilebilir.

Organın yerinden ayrılması genellikle kazalar sonucunda görülmekle beraber tedavi amaçlı da (örnek: gangren nedeniyle ayakların kesilmesi…)olabilmektedir. Kaza nedeniyle oluşan organ kopmalarının en önemli nedenleri: motorlu araç kazalarında sıkışma iş kazaları Düşme veya kesici nitelikteki bir şeyin düşmesi ve benzeridir.

Kopan organ 24 saat içinde(McCarthy 1990) uygun koşullarda uygun hastaneye nakledildiği takdirde yerine dikildiğinde eski görevini sürdürebilir.

Uygun koşullar: 1- Hasta 2- Kopan organ açısından ele alınmaktadır.

1- Hasta için uygun koşullar:

– Kanama hemen doğrudan basınçla durdurulmalıdır

– Hastanın soluk yolunun solunumunun ve dolaşımının devamlılığı sağlanmalıdır

– Şoka karşı önlem alınmalıdır: ayakların yükseltilmesi gibi

– Kanama doğrudan basınca ve kalp seviyesinden yükseğe kaldırmaya rağmen durdurulamamışsa son seçenek olarak turnike uygulanabilir. Doğrudan turnike uygulanması dokunun beslenmesini bozacağından istenmemektedir; beslenmesi bozulan organın yerine dikilmesinde sorunlar ortaya çıkmaktadır

2- Kopan organ için uygun koşullar:

– ISLATILMAMALIDIR (doğrudan su içine konulmamalıdır)

– DONDURULMAMALIDIR (doğrudan buz ile temas etmemelidir; kuru buz kullanılmamalıdır)

– Organ nemli ve soğuk tutulmalıdır. Bunun için: bulunabilen en temiz kumaş (çevrede hiçbir şey yoksa kazazedenin fanilası kullanılabilir) bulunabilen en temiz su (varsa çaydanlıktaki kaynamış ve soğumuş su içme suyu musluk suyu vs.) ile nemlendirilir(ıslatılıp sıkılır). Kopan organ nemlendirilmiş bu kumaş parçasına yerleştirilerek sarılır ve bulunabilen en temiz deliksiz bir plastik torbaya konur. Ağzı sıkıca bağlandıktan sonra içinde su ve buz parçaları olan bir başka torba yada kap içine yerleştirilir .