Son eklenen içerikler

Gıda Maddeleri Yapay mıdır ?

Gıda Maddeleri Yapay mıdır ? Gıda katkı maddeleri yapay olabildikleri gibi birçoğu da doğal ya da doğala özdeş madde-lerden oluşmaktadır. Bunlara birer örnek verirsek; pancar suyundan elde edilen kırmızı renklendirici E 162 doğal, doğadakinin eşdeğeri olan sitrik asit doğala özdeş, doğada hiç bulunmayıp da insan tarafından üretilmiş olan dodesil gallat, …

Devamını oku

Tüm Gıda Maddeleri Zehirlimidir ?

Tüm Gıda Maddeleri Zehirlimidir ? Gıda katkı maddeleri uluslararası standartlar dikkate alına-rak hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre kullanıldıklarında sağlık üzerinde zararlı etki göstermezler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan üretim izni almış ve iyi imalat koşullarına uyan işletmelerde üretilen gıdala-rın tüketilmesi bu konuda güvence oluşturur.

Devamını oku

Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Terminoloji

Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Terminoloji ADI (Acceptable Daily İntake): Kabul edilen günlük tüketim miktarı. NS (Not Specified): ADI sınırlaması yoktur. Kullanımı en güvenli katkı-lardır. Teknoloji gereği kullanılan miktarlarıyla ADI değeri aşılmamaktadır.

Devamını oku

Katkı Maddelerinde Uluslararası Numaralandırma Sistemi

Katkı Maddelerinde Uluslararası Numaralandırma Sistemi Her gıda katkı maddesinin uluslararası kabul görmüş bir numarası vardır. Örneğin 621: Monosodyum glutamat (MSG), 102 : Tartrazin, 330: Sitrik asit gibi. Avrupa Birliği’nde kullanımına izin verilen katkı maddelerine “Europe” kelimesinin baş harfi olan E kodu verilmiştir. E621: MSG, E102: Tartrazin, E330: Sitrik asit gibi. …

Devamını oku

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1– Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilatı birimlerinde çalıĢtırılacak personelin unvanlar itibariyle kadro standartları, kadroların kullanımı ile bu birimlerde kurulacak Ģube müdürlüklerinin birim adlarının ve görev tanımlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilatı Ġl Sağlık …

Devamını oku

Katkı Madddesi Kullanmasak Gıdalar Daha Sağlıklı Olur mu ?

Katkı Madddesi Kullanmasak Gıdalar Daha Sağlıklı Olur mu ? Tam tersine!. Besinlerimizin daha sağlıklı olarak saklanabilmesi ve lezzetini koruyabilmesi için bu maddelerin kullanılması kaçınılmazdır. Nitrat, nitrit katılmamış işlenmiş et ürünlerinde mikrobiyolojik bozulma olabilir. Bu da ölüme kadar uzanan Botulizm gibi gıda zehirlenmelerinin nedenidir. Antioksidan katılmaması durumunda, yağlar oksitlenir ve sağlık …

Devamını oku

Katkı Maddelerinde Güvenlik Testleri

Katkı Maddelerinde Güvenlik Testleri Katkı maddeleri laboratuvarlarda uzun süreli ve ayrıntılı güvenlik test-lerinden geçirilir.Deney hayvanları üzerinde yapılan toksikolojik testlerle katkı maddelerinin ADI (Acceptable Daily İntake); günlük alınabilecek mik-tarları saptanır. Deney hayvanlarında öldürücü dozda (lethal doz = LD50: deney hayvanlarının % 50’sinin ölümüne neden olan doz) katkı maddesi verilir. Daha sonra …

Devamını oku

Katkı Maddelerin Jelleştiriciler

Katkı Maddelerin Jelleştiriciler Arzu edilen kıvamı sağlamak amacıyla besinlere katılırlar. Bunlardan başka çeşitli teknolojik amaçlarla kullanılan katkı maddeleri vardır. Çözücü ve taşıyıcı solventler (Gliserol, NaCl), yapışkanlığı azaltı-cılar ve kaplama maddeleri (Ca stearat, balmumu, sıvı parafin)

Devamını oku

Katkı Maddelerinde Sülfitler

Katkı Maddelerinde Sülfitler Sülfitler asırlardır besin saklamada kullanılmaktadır. Şarapçılıkta kul-lanımı Romalılara kadar uzanır. Taze sebze ve meyvelerde enzimatik ka-rarmayı ve birçok besinde de nonenzimatik kararmayı ve mikrobiyolojik bozulmayı önlemek amacıyla kullanılırlar.Ayrıca antimikrobiyal ve antiok-sidan etkileri vardır. Ağartıcı ve fermantasyonu kontrol edici olarak ta kul-lanılır. Bu etkilerinden bir kısmı kozmetik etki …

Devamını oku

Katkı Maddelerinde Nitrit ve Nitratlar

Katkı Maddelerinde Nitrit ve Nitratlar Sucuk, salam, sosis gibi et ürünlerine parlak kırmızı,pembe renk ver-mek, kendine özgü tat ve aroma kazandırmak, yağ oksidasyonu ile oluşan ransitideyi önlemek ve C. botilinum çoğalmasını ve toksin üretmesini en-gellemek amacı ile kullanılırlar. Nitratlar sebzelerde ve suda doğal olarak bulunabilirler. İnsan tükrüğünde ve mide özsuyunda …

Devamını oku

Emülgatörler Nelerdir ?

Emülgatörler Nelerdir ? Bir sıvının diğeri içinde muntazam küçük partiküller halinde dağılmasına yardımcı ol-mak, sıvının yüzey gerilimini azaltmak, ho-mojen bir dağılma ve emülsiyon sağlamak amacıyla kullanılırlar.

Devamını oku

Tatlandırıcılar Nelerdir ?

Tatlandırıcılar Nelerdir ? Aroma ve tadı daha cazip hale getirmek, tatlı tadı vermek amacıyla kullanılırlar. Hem tatlı tadı isteyen, hem de fazla enerji almak isteme-yen tüketiciler ve tüketici beklentilerini karşılayarak kar etmek isteyen üreticiler tatlandırıcı kullanımını desteklemektedirler. Yaklaşık bir asırdır kullanılan sakkarinin, deney hayvanlarında mesane kanserine yol açtığının belirlenmesi ile …

Devamını oku

Lezzet Artırıcılar

Lezzet Artırıcılar Aromayı daha cazip hale getirmek, doğal aroma-yı düzeltmek veya korumak amacıyla besinlere katı-lırlar. Mono sodyum glutamatın besinlerde kullanımı, deniz yosunları kullanımı ile antik Çin mutfağına ka-dar uzanır. 1900 yıllarının başlarında Japonlar deniz yosunlarındaki glutamatın aroma artırıcı özellikten sorumlu olduğunu keşfettiler. Bundan sonra besin-lerde kullanmak üzere MSG üretmeye başladılar.

Devamını oku

Lezzet Artırıcı Maddeler Nelerdir ?

Lezzet Artırıcı Maddeler Nelerdir ? Tat ve kokuyu daha cazip hale getirmek, doğal lezzeti geliştirmek, iş-leme esnasında kaybolan tat ve kokuyu kazandırmak amacıyla besinlere katılan maddelerdir. Doğal, doğala özdeş ya da sentetik tat ve koku mad-deleri olabilir.

Devamını oku